Anexa 1 - Talonul de înscriere

Anexa 1 – Talon înregistrare – Concurs Internațional

Concurs Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară

02 – 04 aprilie 2021

Pentru a intra în competiție, trebuie să completați Anexa 1 – Talon de înregistrare. Aceasta, dovada achitării taxei de participare și înregistrarea trebuie trimise până la data de 19 martie 2021.

Nume…………………….…………………..…………………………………

Prenume  …………………………………….……………………………… 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….………..

 Oraş: ………………….……………………………….…………………………

Tel: …………….……………………., Mobil: ……………………….……………

e-mail:…………………………………………………………………………………

Vârsta împlinită: …….……………………………………………………………………..

Profesor îndrumător: ……………………………………………………………………..

Profesor acompaniator (unde este cazul): ……………………………………………………………………………….

Instituția de învățământ muzical ……………………………………………………………………………………………

Aplic pentru participarea la Concurs Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară al Festivalului de Arte, Ediția I

(perioada 10.02-04.04.2021)

Se completează conform regulamentului, până pe 19 martie 2021 (pentru minori semnătura va fi a reprezentantului legal):

Categoria  ……………………………………………………………………………………………………..                

Secțiunea (Grupa) ………………………………………………………………………………………….          

Particip la concurs cu piesele (scrise în ordinea: Compozitor – Titlul piesei):

1……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………….

Am plătit taxa de participare de …………………… în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU).

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează pentru niciun motiv.

De asemenea, prin semnarea acestui formular am luat la cunoștință despre toate detaliile Anexelor 2 și 3 (unde este cazul) și confirm că semnătura mea reprezintă acordul meu pentru cele descrise în Anexa 2 – Acord de publicare și Anexa 3 – Acord parental.

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

Nume părinte (pentru participanții minori)…………………………………………..

Informații pentru înscriere

Documente Necesare:

 1. Anexa 1 – Talonul de Înregistrare, completat cu toate informațiile solicitate și semnat (semnarea Anexei 1 este echivalentă cu semnarea Anexei 2 – Acord de Publicare și respectiv Anexei 3 – Acord parental),  Înregistrarea care intră în competiție, transmise prin WeTransfer (sau platforme similare), împreună cu dovada achitării taxei de participare pe adresa festivaluldearte@gmail.com până la data de 19 martie 2021.

Completați cu atenție datele solicitate în formular pentru că vor apărea pe diplome și în postări. Toate informațiile trebuie completate cu diacritice. Pentru profesori trebuie trecută titulatura completă (ex: Dr., Conf. Univ. Dr. etc.)

 1. Taxa de participare este de:
  • 80 lei (22 euro) dacă plata se face până la data de 20 februarie 2021,
  • 100 lei (25 euro) dacă plata se face în perioada 20.02-19.03.2021
  • 50 lei/membru ansamblu (15 euro/membru ansamblu) x număr membri ai ansamblului, dacă plata se face până la data de 20.02.2021 – se va achita suma pentru toți membrii
  • 55 lei/membru ansamblu (17 euro/membru ansamblu) x număr membri ai ansamblului, dacă plata se face în perioada 20.02-19.03.2021 – se va achita suma pentru toți membrii

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351, CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului – Concurs Pian si Vioara 21.

sau prin PayPal:

Taxa nu se returnează.

Taxa de participare pentru soliști

Pentru participanții români aflați în străinătate este mai simplu să achite taxa de participare prin PayPal. Cei care reușesc să plătească până pe 20 februarie 2021 vor achita 22 Euro. După această dată, taxa devine 25 Euro. Taxa nu include comisioanele PayPal. Taxa nu se returnează.

22,00 EUR

Taxa de participare pentru ansambluri/membru

Pentru ansamblurile formate din membri români aflați în străinătate este mai simplu să achite taxa de participare prin PayPal. Cei care reușesc să plătească până pe 20 februarie 2021 vor achita 15 Euro/membru al ansamblului. După această dată, taxa devine 17 Euro/membru. Ansamblu participant la concurs trebuie să fie format din 2 sau mai mulți membri concurenți. Nu constituie ansamblu un concurent la vioară însoțit de profesorul corepetitor. Este recomandat ca o plată să includă toți membrii ansamblului. Taxa nu include comisioanele PayPal. Taxa nu se returnează.

15,00 EUR

 1. Înregistrarea, Anexa 1 și dovada achitării taxei de participare trebuie să fie transmise împreună, în același transfer.
Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal

Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia la Concursul Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară, Ediția I, declară că:

„Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate pentru participarea mea la Concursul Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară – Ediția I. Acestea sunt necesare derulării relațiilor cu acesta.

Am fost informat că, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (de exemplu, fără a se limita la: a corecta, a bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat.

Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară – Ediția I, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”.

Prin participarea la Concursul Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară – Ediția I vă oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Concursului Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară – Ediția I, aceste date vor fi automat șterse din evidența noastră.

Prin participarea la Concursul Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară – Ediția I vă dați acordul pentru publicarea înregistrărilor intrate în concurs pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook și pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts), unde vor rămâne publice o perioadă nedeterminată.

În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea înregistrărilor de către Concursul Internațional Online de Interpretare – Pian și Vioară – Ediția I.

ATENȚIE: Asigurați-vă că dețineți dreptul de autor asupra înregistrării trimise.