Concurs de Muzica

Concurs Internațional Online de Pian și Orgă, Ed. a III-a

27 martie – 2 aprilie 2023

Pentru a participa la Concurs Internațional Online de Pian și Orgă, Ediția a III-a, completează Anexa 1 online: https://forms.gle/dxoitMEt6GFdcFqh7

SAU

SAU

Organizatorii:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina

Grupele de Vârstă în Concurs Internațional Online Pian și Orgă:

Concursul Internațional de Interpretare – Pian și Orgă, Ed. a III-a, al Festivalului de Arte se adresează copiilor, tinerilor și adulților instrumentiști, după cum urmează:

Grupa I – copii cu vârsta mai mică de 9 ani

Grupa II – copii cu vârsta între 9 și 11 ani

Grupa III – copii cu vârsta între 12 și 14 ani

Grupa IV – tineri cu vârsta între 15 și 17 ani

Grupa V – tineri cu vârsta între 18 și 20 ani

Grupa VI – adulți cu vârsta mai mare de 20 ani

Vârsta trebuie să fie împlinită până la data începerii concursului. Fiecare concurent va participa la o singură grupă de vârstă, dar poate participa la mai multe categorii, achitând taxa pentru fiecare dintre ele.           

Categorii:

Concursul Internațional de Interpretare – Pian și Orgă, Ed. a III-a, al Festivalului de Arte se desfășoară pe 5 categorii, fiecare cu cele 6 grupe de vârstă care reprezintă secțiunile categoriei.

Categoriile sunt:

 1. Pian profesioniști (cei din învățământul vocațional sau școlile de muzică)
 2. Pian Amatori (cei care studiază pianul ca instrument secundar sau în sistem privat)
 3. Acompaniament (pianul poate acompania orice instrument sau voce)
 4. Orgă
 5. Ansambluri (pian la 4 sau 6 mâini)

Repertoriul: 

 1. Grupele I-V vor înregistra video 2 piese contrastante, din două epoci muzicale diferite;
 2. Grupa VI va înregistra video trei piese – una barocă, a doua clasică sau romantică, a treia modernă, românească sau contemporană;
 3. Pentru amatori și ansambluri (indiferent de vârstă), se vor interpreta două piese la alegere, din epoci diferite, iar interpretarea poate fi făcută pe note;
 4. Pentru acompaniament (indiferent de vârstă) se va interpreta o singură piesă la alegere, interpretarea fiind făcută pe note.

Toate piesele trebuie interpretate din memorie, numai pentru pianiștii profesioniști soliști.

Înregistrările vor fi transmise ca link la YouTube, unde a fost, anterior trimiterii, publicat ca nelistat, sau ca fișier prin Wetransfer (sau o platformă similară) la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

Minutaj:

 1. Grupele I și II vor trimite o înregistrare de maxim 10 minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante);
 2. Grupele III și IV vor trimite o înregistrare de maxim 20 de minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante);
 3. Grupele V și VI vor trimite o înregistrare de maxim 30 de minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante pentru Grupul V și, respectiv, cele 3 piese pentru Grupul VI).

Prin minutajul maxim nu impunem o limită inferioară, ci doar superioară. Așadar, concurenții trebuie să nu depășească minutajul maxim, dar pot interpreta piese mai scurte decât minutajul maxim solicitat.

Reguli de participare

1. Condiții generale

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Internațional Online Pian și Orgă al Festivalului de Arte, 27 martie – 2 aprilie 2023, data limită de înscriere 25 martie 2023.

2. Condiții specifice pentru Concursul Internațional Online Pian și Orgă

2.1 Înregistrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Interpretare – Pian și Orgă al Festivalului de Arte, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de Anexa 1 – Fișa de înscriere completată, datată și semnată. Prin semnarea acesteia, concurentul/tutorele lui ia la cunoștință și este de acord cu Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE și Anexa 3 – Acord parental de participare la concurs pentru participanții minori;

2.2 Anexa 1 se va transmite cu link-ul la YouTube sau cu înregistrările, în același email sau transfer prin WeTransfer (sau platforme similare), la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com. Mesajul trebuie să aibă ca subiect numele, prenumele, categoria și grupa de vârstă la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia – Pian Profesioniști, Grupa I. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.3 Concurenții vor trimite înregistrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”.

2.4 Concurenții trebuie să achite taxa de :

Pentru soliști:

 • 120 lei (29 euro) dacă înscrierea se face până la data de 20 februarie 2023;
 • 150 lei (36 euro) dacă înscrierea se face în perioada 21.02-20.03.2023;
 • 200 lei (48 euro) dacă înscrierea se face în perioada 21-25.03.2023.

Pentru ansambluri:

 • 70 lei/membru ansamblu (17 euro/membru ansamblu) x număr membri ai ansamblului, dacă înscrierea se face până la data de 20.03.2023 – se va achita suma pentru toți membrii
 • 100 lei/membru ansamblu (24 euro/membru ansamblu) x număr membri ai ansamblului, dacă înscrierea se face în perioada 21-25.03.2023 – se va achita suma pentru toți membrii

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351, CUI: 7524371 sau prin PayPal. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului, categoria și grupa de vârstă (ex : Popescu Ion, A, II).

Taxa de participare nu se returnează pentru niciun motiv.

Prețul în euro include comisioanele PayPal și alte comisioane bancare.

Participation fee for soloists

For participants abroad, it is easier to pay the participation fee through PayPal. The fee is not refundable.

48,00 EUR

Participation fee for ensembles / member

The contesting ensembles must consist of 2 or more competing members. The payment must include all members of the ensembles. The fee is not refundable.

24,00 EUR

Dovada achitării taxei de participare și link-ul/înregistrările video se trimit prin email sau WeTransfer (sau platforme similare), în același timp cu Anexa 1 completată.

2.5 Concurenții pot participa la categoria solo și cea de ansamblu, cu achitarea taxei pentru fiecare categorie.

3. Perioada de desfășurare a Concursului Internațional Online de Pian și Orgă

3.1 Ediția a III-a a Concursului Internațional de Pian și Orgă se desfășoară după următorul calendar:

a) 29.01 – 25.03.2023 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea înregistrărilor. Înregistrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 29.01.2023 și până cel mai târziu la 25.03.2023, ora 23:59;

b) 26 – 27.03.2023 – încărcarea înregistrărilor pe Youtube-ul Festivalului de Arte: https://youtube.com/c/Festivaluldearte

c) 27-30.03.2023 – publicarea tuturor înregistrărilor pe site-ul festivalului https://festivaluldearte.com/, folosind link-urile de pe Youtube pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lor pentru fiecare categorie și grupă de vârstă (care este separată de votul publicului);

c) 31.03.2023 – Anunțarea câștigătorilor;

d) 01.04.2023 – Gala Laureaților (transmisiune în Premieră pe YouTube)

e) 02.04.2023 – Anunțarea câștigătorului Trofeului Festivalului de Arte.

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii având obligația să anunțe în prealabil pe această pagina orice eventuale modificări în regulamentul de concurs.

4. Detalii tehnice

Înregistrările trimise prin transfer trebuie să fie în format .avi, .wmv .mov sau .mp4, să fie clare atât ca imagine cât și ca sunet, realizate fără perturbări, zgomote de fundal etc. Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil tot corpul interpretului și instrumentul, iar filmarea să fie landscape.

Nu sunt admise înregistrări prelucrate audio.

Înregistrarea trebuie să conțină toate piesele de concurs.

Vă rugăm să vă îmbrăcați într-o manieră îngrijită și corectă. Participanții pot aranja modul de filmare în funcție de propriile condiții. Utilizarea camerelor sau a echipamentelor profesionale nu este o necesitate. Videoclipurile realizate cu echipamente simple, cum ar fi telefoanele mobile, sunt suficiente.

5. Juriul Concursului Internațional Online de Pian și Orgă

Juriul va fi format din următorii membri: Prof. Univ. Dr. Corina Ibănescu – Facultatea de Muzică – Universitatea „Transilvania” din Brașov (Președinte Juriu), Jackie Jaekyung Yoo – Concert pianist, Hanover University of Music, Drama and Media (Germany), Adrian Suciu – pianist și organist concertist (Austria), Heghine Rapyan – pianist concertist (Austria), Remus Henning – Organist concertist.

Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune și categorie în parte.

Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.

6. Premiile Concursului Internațional Online de Pian și Orgă

6.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare transmise online (la cerere). În funcție de numărul și valoarea elevilor / studenților din concurs, mentorii acestora vor primi o diplomă de excelență (la cerere).

6.2 Fiecare categorie poate să obțină câte un „Mare Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului. Pentru fiecare grupă de vârstă a fiecărei categorii se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni.

După anunțarea câștigătorilor, vom publica Gala Laureaților. Premiile vor consta în bani (Marele Premiu și Trofeul Festivalului de Arte), promovare pe canalul de YouTube al festivalului și pe Facebook.

Invităm câștigătorii să susțină recitaluri la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, România. Nu se decontează cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru participarea la recitaluri. În funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Masterclass-urile organizate în vara anului 2023.

Toți câștigătorii sunt invitați să se înscrie la un interviu pe Zoom în care își pot face publice realizările și proiectele de viitor. Interviul va fi transmis pe canalul de YouTube al Festivalului de Arte (https://youtube.com/c/Festivaluldearte).

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, în funcție de valoarea artistică a concurenților.

6.3 Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

6.4 Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.

7. Criterii de jurizare

Juriul va acorda o atenție deosebită calității interpretării, respectării textului muzical în contextul stilistic al perioadei componistice, expresivității și personalității interpretative în abordarea discursului muzical –artistic.