Anexa 1 - Talonul de înscriere

Concurs International – Anexa 1 – Talon înregistrare

Concurs Internaional Online de creatie si Interpretare 08 – 18 iulie 2021, data limită de înscriere 07 iulie 2021

Trebuie să completezi Anexa 1 – Concurs International – Talon de înregistrare pentru a intra în competiție. Aceasta, dovada achitării taxei de participare și lucrarea/înregistrarea trebuie trimise până la data de  07 iulie 2021 . Pentru Trupe, va completa numai coordonatorul trupei.

Nume…………………….…………………..…………………………………

Prenume  …………………………………….……………………………… 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….………..

 Oraş: ………………….……………………………….…………………………

Tel: …………….……………………., Mobil: ……………………….……………

e-mail:…………………………………………………………………………………

Vârsta împlinită: …….……………………………………………………………………..

Profesor îndrumător: ……………………………………………………………………..

Profesor acompaniator (unde este cazul): ……………………………………………………………………………….

Instituția de învățământ artistic/vocațional ……………………………………………………………………………….

Aplic pentru participarea la Concurs Internațional Online de Creație și Interpretare al Festivalului de Arte, Ediția II

(perioada 24.05.2021 – 18.07.2021)

Se completează conform regulamentului, până pe 07 iulie 2021 (pentru minori semnătura va fi a reprezentantului legal):

Secțiunea  ……………………………………………………………………………………………………..

Subsecțiunea (unde este cazul)……………………………………………………………………..

Categoria (unde este cazul) ..………………………………………………………………………..                

Grupa de vârstă …………………………………………………………………………………………….          

Particip la concurs cu lucrarea/poeziile/piesele:

În cazul:

 • Secțiunii Creație literară se vor scrie titlul celor 3 poezii, respectiv titlul prozei scurte;
 • Secțiunii Arte Vizuale se va scrie titlul lucrării și Scriitorul – Titlul poeziei de inspirație;
 • Secțiunii de Interpretare Canto se vor scrie piesele interpretate, în ordinea: Compozitor – Titlul piesei;
 • Secțiunii de Interpretare Dramatică se va scrie monologul/poezia/piesa interpretată, în ordinea: Scriitor – Titlul operei literare.

1……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………….

Am plătit taxa de participare de …………………… în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU).

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează pentru niciun motiv.

De asemenea, prin semnarea acestui formular am luat la cunoștință despre toate detaliile Anexelor 2 și 3 (unde este cazul) și confirm că semnătura mea reprezintă acordul meu pentru cele descrise în Anexa 2 – Acord de publicare și Anexa 3 – Acord parental.

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

Nume părinte (pentru participanții minori)…………………………………………..

Informații pentru înscriere în concursul international de creatie si interpretare

Documente Necesare:

 1. Anexa 1 – Talonul de Înregistrare, completat cu toate informațiile solicitate și semnat (semnarea Anexei 1 este echivalentă cu semnarea Anexei 2 – Acord de Publicare și respectiv Anexei 3 – Acord parental),  lucrarea/înregistrarea care intră în competiție, împreună cu dovada achitării taxei de participare pe adresa festivaluldearte@gmail.com până la data de 07 iulie 2021.

Completați cu atenție datele solicitate în formular pentru că vor apărea pe diplome și în postări. Toate informațiile trebuie completate cu diacritice. Pentru profesori trebuie trecută titulatura completă (ex: Dr., Conf. Univ. Dr. etc.)

 1. Taxa de participare este de:
 • 70 lei (18 euro) dacă plata se face până la data de 03.06.2021,
 • 100 lei (25 euro) dacă plata se face în perioada 04.06-18.06.2021
 • 140 lei (33 euro) dacă plata se face în perioada 19.06-07.07.2021
 • 45 lei/membru (10 euro/membru) pentru membrii trupelor de artă dramatică, indiferent de perioadă

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351, CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului – Sectiunea, Grupa de vârstă.

sau prin PayPal:

Taxa nu se returnează.

Taxa de participare pentru participare individuală

Pentru participanții români aflați în străinătate este mai simplu să achite taxa de participare prin PayPal. Cei care reușesc să plătească până pe 03.06.2021 vor achita 18 Euro. După această dată până pe 18.06.2021, taxa devine 25 Euro, iar apoi 33 Euro. Taxa nu include comisioanele PayPal. Taxa nu se returnează.

25,00 EUR

Taxa de participare pentru trupe/membru

Pentru trupele formate din membri români aflați în străinătate este mai simplu să achite taxa de participare prin PayPal. Trupa participantă la concurs trebuie să fie formată din 2 sau mai mulți membri concurenți. Este recomandat ca o plată să includă toți membrii ansamblului. Taxa nu include comisioanele PayPal. Taxa nu se returnează.

10,00 EUR

 1. Lucrarea/înregistrarea, Anexa 1 și dovada achitării taxei de participare trebuie să fie transmise împreună, în același email.
Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal

Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia la Concursul Internațional Online de Creație și Interpretare, Ediția II, declară că:

„Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate pentru participarea mea la Concursul Internațional Online de Creație și Interpretare, Ediția II. Acestea sunt necesare derulării relațiilor cu acesta.

Am fost informat că, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (de exemplu, fără a se limita la: a corecta, a bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat.

Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului Internațional Online de Creație și Interpretare, Ediția II, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”.

Prin participarea la Concursul Internațional Online de Creație și Interpretare, Ediția II, vă oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Concursului Internațional Online de Creație și Interpretare, Ediția II, aceste date vor fi automat șterse din evidența noastră.

Prin participarea la Concursul Internațional Online de Creație și Interpretare, Ediția II, vă dați acordul pentru publicarea lucrărilor/înregistrărilor intrate în concurs pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook și pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts), unde vor rămâne publice o perioadă nedeterminată.

În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea înregistrărilor de către Concursul Internațional Online de Creație și Interpretare, Ediția II.

ATENȚIE: Asigurați-vă că dețineți dreptul de autor asupra lucrării/înregistrării trimise.