Anexa 1 - Talonul de înscriere

Concurs International – Anexa 1 – Talon înregistrare

Concurs InternaTional Online, ediția a III-a

Trebuie să completezi Anexa 1 – Concurs International – Talon de înregistrare pentru a intra în competiție. Aceasta, dovada achitării taxei de participare și lucrarea/lucrările trebuie trimise până la data data limită pe adresa de email: festivaluldearte@gmail.com. Pentru minori semnătura va fi a reprezentantului legal.

Nume…………………….…………………..…………………………………

Prenume  …………………………………….……………………………… 

 Oraş/Țară: ………………….……………………………….…………………………

Tel: …………….……………………., Mobil: ……………………….……………

e-mail:…………………………………………………………………………………

Vârsta împlinită: …….……………………………………………………………………..

Profesor îndrumător: ……………………………………………………………………..

Instituția de învățământ artistic/vocațional ……………………………………………………………………………….

Aplic pentru participarea la Concurs International Online al Festivalului de Arte, Ediția a III-a

Se completează conform regulamentului, până la data limită (pentru minori semnătura va fi a reprezentantului legal):

Categoria ………………………………………………………………………………………………………..         

Secțiunea ……………………………………………………………………………………………………………………..

Grupa de vârstă …………………………………………………………………………………………….          

Particip la concurs cu lucrarea/lucrările:

1……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………….

Am plătit taxa de participare de …………………… în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU) / prin PayPal la adresa festivaluldearte@gmail.com.

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează pentru niciun motiv. De asemenea, prin semnarea acestui formular am luat la cunoștință despre toate detaliile Anexelor 2 și 3 (unde este cazul) și confirm că semnătura mea reprezintă acordul meu pentru cele descrise în Anexa 2 – Acord de publicare și Anexa 3 – Acord parental.

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

Nume părinte (pentru participanții minori)…………………………………………..

Informații pentru înscriere în concursul internaȚional Online

Documente Necesare:

  1. Anexa 1 – Talonul de Înregistrare, completat cu toate informațiile solicitate și semnat (semnarea Anexei 1 este echivalentă cu semnarea Anexei 2 – Acord de Publicare și respectiv Anexei 3 – Acord parental),  înregistrarea care intră în competiție, împreună cu dovada achitării taxei de participare se transmit pe adresa festivaluldearte@gmail.com până la data de 25 iunie 2022.

Completați cu atenție datele solicitate în formular pentru că vor apărea pe diplome și în postări. Toate informațiile trebuie completate cu diacritice. Pentru profesori trebuie trecută titulatura completă (ex: Dr., Conf. Univ. Dr. etc.)

2. Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU), CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului, Categoria, Secțiunea, Grupa de Vârstă – ex. : Barbu Ecaterina-Virginia, Română, Povești, Gr. I.

Taxa nu se returnează.

  1. Înregistrarea, Anexa 1 și dovada achitării taxei de participare trebuie să fie transmise împreună, în același email.
Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal

Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia la Concursul Internațional Online, Ediția a III-a, declară că:

„Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate pentru participarea mea la Concursul Internațional Online, Ediția a III-a. Acestea sunt necesare derulării relațiilor cu acesta.

Am fost informat că, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (de exemplu, fără a se limita la: a corecta, a bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat.

Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului Internațional Online, Ediția a III-a, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”.

Prin participarea la Concursul Internațional Online, Ediția a III-a, vă oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Concursului Internațional Online, Ediția a III-a, aceste date vor fi automat șterse din evidența noastră.

Prin participarea la Concursul Internațional Online, Ediția a III-a, vă dați acordul pentru publicarea lucrărilor/înregistrărilor intrate în concurs pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook și pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts), unde vor rămâne publice o perioadă nedeterminată.

În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea înregistrărilor de către Concursul Internațional Online, Ediția a III-a.

ATENȚIE: Asigurați-vă că dețineți dreptul de autor asupra lucrărilor trimise.