Anexa 1 - Talonul de înscriere

Festivalul de Arte – înscriere cursuri muzică, pictură teatru și literatură

Nume…………………….…………………..……………………………………

Prenume  …………………………………….………………………………… 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….………..

 Oraş: ………………….……………………………….…………………………

Tel: …………….……………………., Mobil: ……………………….………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………..

Data naşterii: …………………………………………………………….

Aplic pentru participarea în cea de-a treia ediție, la Festivalul de Arte Junior 2020, Câmpina și Brebu, cursuri de vară și masterclasses în muzică, pictură, teatru și literatură creativă (26.06-03.07.2020).

Secţiunea:   

Muzică la profesorul ………………………………………………………………………………………..  

Arte plastice la profesorul ………………………………………………………………………………… 

Teatru la profesorul …………………………………………………………………………………………..

Creație literară la profesorul ……………………………………………………………………………..

Curs secundar muzică la profesorul …………………………………………………………………

Bifaţi opțiunea D-voastră:

Taxa de curs:

900 lei – taxa aferentă cursului principal solicitat (cu excepția cursurilor menționate mai jos)

600 lei – taxa pentru muzică de cameră, compoziție, muzicologie și creație literară

500 lei – taxa pentru curs secundar solicitat

Aleg să plătesc cu reducere 20% la taxa cursurilor (plată integrală până la 20.01.2020)

Aleg să plătesc cu reducere 10% la taxa cursurilor (plată integrală până la 10.02.2020)

Aleg să plătesc cu reducere 5% la taxa cursurilor (plată cu avans de 50% până la 5.03.2020)

Aleg să plătesc fără reducere (plată totală până la 17.04.2020)

Am plătit taxa de participare de _____________ lei în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351.

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează decât în situația în care nu se ține cursul solicitat.

De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii Festivalului de Arte – cursuri muzică, pictură, teatru și literatură – să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrările şi/sau înregistrările cu fiul/fiica mea/mine din timpul Festivalului de Arte Junior, Câmpina 2020,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară.

Prezentul Talon de înscriere și Acordul parental/Acordul participantului major fac parte integrantă din Contractul de participare încheiat între prestator și beneficiarul serviciilor.

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

Lasă un răspuns