Anexe pictură

Anexa 2 – ACORD DE PUBLICARE

Organizator: Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Biblioteca Municipală „Dr. C. I. Istrati” Câmpina, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu

  1. PĂRŢILE IMPLICATE

A. AUTORUL LUCRĂRII (numit în continuare Autor)

Nume:_______________________________________________________________

Profesie:_____________________________________________________________

 Adresă:______________________________________________________________

Titlul picturii trimise în concurs (denumite în continuare Lucrare) : _______________________________________________________________________

B. FURNIZOR ONLINE ÎN PAGINILE FESTIVALULUI DE ARTE – BEST BRIDGE SERVICES SRL (numit în continuare Furnizor)

Adresă: Bdul Ion Mihalache, nr. 45, Sect. 1, București, România

SCOPUL ACORDULUI

Autorul, în numele propriu și al moștenitorilor, executorilor, administratorilor, succesorilor şi cesionarilor lui, își dă acordul şi garantează Furnizorului drepturi non-exclusive pentru a face Lucrarea accesibilă publicului larg prin intermediul unei reţele cu acces liber în format electronic pentru a asigura o maximă răspândire a Lucrării Autorului. Acest contract este valabil și pentru drepturile de tipărire.

OBLIGAŢIILE AUTORULUI

Prin semnătură, Autorul garantează Furnizorului următoarele:

• Lucrarea nu are un conţinut calomnios, nu este plagiat, nu cuprinde imagini care să încalce viaţa privată a vreunei persoane şi nu distorsionează adevărul.

• Lucrarea nu încalcă dreptul de autor şi dreptul de proprietate, legea publică şi nici o reglementare a Legii şi nu cuprinde nici un fel de material cu conţinut calomnios.

• Lucrarea nu face parte din domeniul public şi Autorul este deţinătorul deplin al dreptului de autor, cu puteri depline de a intra în acest contract.

• În cazul în care Lucrarea a fost publicată anterior integral sau parţial, Autorul deţine toate drepturile de autor al acestei Lucrări şi i se permite prin lege să intre în acest contract.

• Autorul scuteşte Furnizorul de orice responsabilitate referitoare la orice acte legale ivite de pe urma conţinutului Lucrării sau a Autorului. Această prezentare este adevărată în momentul semnării acestui acord.

OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

Furnizorul va asigura accesul online la lucrare, dar nu oferă nicio garanţie privitor la beneficiile sau serviciile pe care acesta îl asigură Autorului Lucrării sau privitor la performanţa, funcționalitatea, calitatea sau disponibilitatea platformelor de publicare sau a aplicațiilor.

COMPENSAȚII

Furnizorul nu va compensa Autorul pentru folosirea Lucrării. Cele două părți nu vor cere plată sau compensații pentru folosirea online a Lucrării, nici pentru copii printate ale Lucrării pentru servicii realizate de către Furnizor pentru promovarea Autorului și a Lucrării.

DREPTURI DE AUTOR

Drepturile de autor asupra Lucrării sunt rezervate de către Autor. Furnizorul deține dreptul de a schimba formatul sau de a copia Lucrarea pentru publicarea ei online. Furnizorul deține dreptul de a distribui Lucrarea în format electronic prin intermediul serviciului de publicare online pe toată durata acestui acord. Durata contractului este valabilă până la rezilierea lui de către una dintre părți.

ANULAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI

Furnizorul poate anula contractul cu efect imediat dacă Autorul a dat, într-un mod demonstrabil, informații eronate sau incomplete/înșelătoare în legătură cu clauza 3. Anularea contractului nu va exonera Autorul de responsabilități sau de eventuala răspundere pentru daune. Autorul poate cere rezilierea contractului în scris, în acest caz contractul va fi reziliat la o lună după predarea cererii scrise. După rezilierea contractului, Furnizorul va șterge Lucrarea din mediul online. Dacă anularea contractului se datorează încălcării contractului de către Autor, acesta este responsabil a despăgubi Furnizorul privind toate costurile și daunele directe cauzate Furnizorului prin anularea contractului.

Ambele părți au dreptul de a anula contractul dacă respectarea condițiilor contractuale devine imposibilă din forță majoră. Forța majoră înseamnă evenimente neobișnuite și relevante care intervin după semnarea contractului și împiedică respectarea contractului, care nu puteau fi prevăzute de părți la semnarea contractului, care sunt independente de ambele părți, și ale căror efecte preventive nu pot fi îndepărtate fără costuri adiționale exagerate sau fără pierderi de timp exagerate.

SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

Disputele rezultate din interpretarea acestui contract vor fi soluționate numai pe cale amiabilă.

CLAUZE FINALE

Acest contract a fost întocmit pentru completarea, semnarea și transmiterea lui în mediul online, la adresa festivaluldearte@gmail.com.

Data ……………..

Best Bridge Services SRL/Festivalul de Arte                                              Autorul Lucrării

Anca Poștea

Director/Manager de Proiect

Categorii:Anexe pictură