Anexe pictură

Anexa 3 – ACORD PARENTAL – Concurs Online

Organizatori: Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Biblioteca Municipală „Dr. C. I. Istrati” Câmpina, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu

Subsemnatul/a___________________________________________, în calitate de ___________________________________________________________ al minorului ______________________________________, prin prezenta confirm că sunt de acord ca acesta să participe la Concursul Online de Pictură al Festivalului de Arte (Festival 4 Arts). Sunt de acord ca poza picturii minorului ____________________________________ trimisă pentru concurs să fie folosite de către organizatori doar în scop necomercial și doar cu scopul promovării evenimentului și al imaginii Festivalului de Arte (Festival 4 Arts), Câmpina.

Menţionez că am citit și semnat Anexa 2 – ACORD DE PUBLICARE și am luat la cunoștință despre toate condițiile descrise în Anexa 1 și în Regulamentul de desfășurare a concursului.

Data                                                                                               Semnătura                                                                                           

Categorii:Anexe pictură