Anexele Corzi Grave

Anexa 1 – Talon înregistrare – Concurs de Muzică – Corzi Grave

Pentru a intra în competiție, trebuie să completați Anexa 1 – Talon de înregistrare – Concurs Online de Concurs de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte, Ediția I, 22.10-20.12.2020. Toate documentele necesare înscrierii și înregistrarea trebuie trimise până la data de 05 decembrie 2020.

Nume…………………….…………………..…………………………………

Prenume  …………………………………….……………………………… 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….………..

 Oraş: ………………….……………………………….…………………………

Tel: …………….……………………., Mobil: ……………………….………………

e-mail:……………………………………………………………………………………

Data naşterii: …………………………………………………………………………

Aplic pentru participarea la Concurs Online de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte, Ediția I

(22.10-20.12.2020)

Se completează conform regulamentului:

Categoria  ……………………………………………………………………………………………………..                

Secțiunea (Grupul) ………………………………………………………………………………………….          

Particip la concurs cu piesele (scrise în ordinea: Compozitor – Titlul piesei):

1……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………….

Am plătit taxa de participare de 80 lei / ………………… (în cazul ansamblurilor, se notează suma achitată pentru toți membrii, unde fiecare membru achită câte 50 lei), în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351.

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează.

De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrarea pe care o trimit pentru a intra în competiție,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară. În acest sens, atașez acestui formular și contractul – Acord de publicare, semnat în nume propriu sau pentru fiul/fiica mea (după caz).

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

Informații pentru înscriere

Documente Necesare:

Anexa 1 – Talonul de Înregistrare, completat cu toate informațiile solicitate, Anexa 2 – Acord de Publicare, completat și semnat, Înregistrarea care intră în competiție, transmise prin WeTransfer (sau platforme similare), împreună cu dovada achitării taxei de participare (în valoare de 80 lei / sau 50 lei x număr membri ai ansamblului) pe adresa festivaluldearte@gmail.com până la data de 05 decembrie 2020

Completați cu atenție datele solicitate în formular pentru că vor apărea pe diplome și în postări. Toate informațiile trebuie completate cu majuscule și diacritice.

Taxa de participare, în valoare de 80 lei (20 euro) sau 50 lei (15 euro) x număr membri ai ansamblului, se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351, CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului – Concurs Corzi Grave 2020

Înregistrarea, Anexa 1, Anexa 2 și dovada achitării taxei de participare trebuie să fie transmise împreună, în același transfer.

Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal

Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia la Concursul de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, declară că:

„Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, fiind necesare derulării relațiilor cu acesta. Am fost informat că, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (de exemplu, fără a se limita la: a corecta, a bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat. Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”.

Prin participarea la Concursul de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I vă oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, aceste date vor fi automat șterse din evidența noastră.

Prin participarea la Concursul de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I vă dați acordul pentru publicarea înregistrărilor intrate în concurs pe canalul de Youtube, pe pagina de Facebook și pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts), unde vor rămâne publice o perioadă nedeterminată.

În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea înregistrărilor de către Concursul de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I.

ATENȚIE: Asigurați-vă că dețineți dreptul de autor asupra înregistrării trimise.

.