Concours d'arts visuels

Competitors – International Visual Arts Competition

The Competitors of International Visual Arts Competition, 3rd Edition are of all ages and from many parts of the world. Of the three sections, Painting has the most participants. However, wonderful work is also done by the participants of the other two sections. It is especially encouraging that very young artists have made very beautiful works. We thank everyone for registering, we enjoy the beautiful artistic creations and we wish them much success.

Concurenții Concursului Internațional de Arte Vizuale, Ediția a III-a sunt de toate vârstele și din multe zone ale lumii. Dintre cele trei secțiuni, Pictura are cei mai mulți participanți. Totuși, lucrări minunate sunt realizate și de participanții celorlalte două secțiuni. Este deosebit de încurajator faptul că foarte tineri artiști au realizat lucrări foarte frumoase. Le mulțumim tuturor pentru înscriere, ne bucurăm de frumoasele creații artistice și le dorim mult succes.

Click here for the Painting Competitors.

Click here for the Graphics & Modeling Competitors.