Concours d'arts visuels

Modeling & Sculpture @ 4th IVAC

Group I

 Deian Florian Imbri from Reșița, Romania, 9 yo, guided by Florentina Daniela Imbri @ Secondary School No. 7

Group IV

Ana Alexoaie-Conache from Iași, Romania, 34 yo, ”George Enescu” University of Arts Iași

Diana Cîrjaliu Meliu from Constanța, Romania, 60 yo, student at “Ovidius” University of Constanța, Faculty of Arts, Master’s year I

Diana Cîrjaliu Meliu from Constanța, Romania, 60 yo, student at “Ovidius” University of Constanța, Faculty of Arts, Master’s year I

Dan Augustin Sandu from Galați, Romania, 43 yo, student at The Faculty of Arts from Galați

“The Thinker” 2023, welded metal, spot welding, dimensions: 162cm/95cm, approximately 150 kg. The work was also present on the stage of the Contest “Romanians have Talent” 2023 ProTv, season no. 13 Magic, also present at the International Welding Conference 2023, Romania, held in Galati, within the Galati Faculty of Engineering. Currently, the work “The Thinker” is offered (donated) to the Galati Engineering Faculty, where it will be permanently exhibited to the general and art-loving public. The work will also have a plinth and an explanatory plaque. / “Gânditorul” 2023, metal sudat, sudură punct, dimensiuni: 162cm/95cm, aproximativ 150 kg. Lucrarea a fost prezentă si pe scena Concursului “Românii au Talent” 2023 ProTv, sezonul nr. 13 Magic, prezentă si la Conferința Internaționala de Sudura 2023, România, susținută la Galați, in cadrul Facultații de Inginerie Galați. În prezent, lucrarea “Gânditorul” este oferită (donată) Facultății de Inginerie Galați, unde va fi expusă permanent publicului larg si iubitor de artă. Lucrarea va avea si soclu si placuță explicativă.

Tibor Toth from Dvory nad Zitavou, Slovakia, 55 yo, full time artist

„The Four Seasons – Liberte”, small scale sculpture. Short description: Love is Peace. And peace is a sugar of the world’s civilizations, in every colorful and divine season of this wonderful place of life we call the blue planet the Earth. / „Cele patru anotimpuri-Liberte”, sculptură la scară mică. Scurtă descriere: Dragostea este pace. Și pacea este un zahăr al civilizațiilor lumii, în fiecare anotimp colorat și divin al acestui minunat loc de viață pe care îl numim planeta albastră Pământ.