Acord cursant major

Anexa 4 – Acordul cursantului major

Organizator: Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina

Locație: Câmpina

          Subsemnatul/a___________________________________________, cursant la secția/profesorul  ________________________________________, prin prezenta confirm că am citit Prezentarea festivalului și sunt de acord să particip la activitatea ce se va desfăşura în condiţiile descrise în aceasta. Mă angajez să mă conformez solicitărilor și să îmi realizez sarcinile în siguranţă şi disciplină. Sunt de acord ca fotografii și/sau filmări cu mine din timpul evenimentului să fie folosite de către organizatori doar în scop necomercial și doar cu scopul promovării imaginii Festivalului de Arte „Dan Iordăchescu”, Câmpina.

          Menţionez că am aflat de condiţiile de desfăşurare și regulamentul acestei activități și declar totodată, pe proprie răspundere, că sunt apt/ă pentru efort fizic mediu necesar desfășurării activităților din cadrul evenimentului.

          Menţionez că organizatorii nu vor fi făcuţi responsabili de eventualele mele abateri de la regulamentul evenimentului.

Semnătura,                                                                      Data,

2 răspunsuri »

Lasă un răspuns