Documente de înscriere

Anexa 2 – Inscriere individuala cu Acord parental

Organizator: Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu

Locație: Câmpina și Brebu

          Subsemnatul/a___________________________________________ părinte al cursantului ________________________________________, prin prezenta confirm că sunt de acord ca fiul/fiica mea _________________________________________ să participe la activitatea ce se va desfăşura în condiţiile descrise în prezentarea festivalului şi autorizez organizatorii şi pe __________________________________ să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru siguranţa fiului/fiicei mele şi buna desfăşurare a activității. Sunt de acord ca fotografii și/sau filmări cu fiul/fiica mea din timpul evenimentului să fie folosite de către organizatori doar în scop necomercial și doar cu scopul promovării imaginii Festivalului de Arte „Dan Iordăchescu”, Câmpina.

          Menţionez că am aflat de condiţiile de desfăşurare ale acestei activități și declar totodată că fiul/fiica mea este apt/ă pentru efort fizic mediu necesar desfășurării activităților din cadrul evenimentului.

          Menţionez că organizatorii şi adultul însoţitor nu vor fi făcuţi responsabili de eventualele abateri de la regulamentul evenimentului ale fiului/fiicei mele.

Prezentul Acord parental face parte integrantă din Contractul de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar.

Semnătura părinte,                                                                     Data,

6 răspunsuri »

Lasă un răspuns