Anexe poezie

Anexa 1 – Talon de înregistrare – Concurs de Poezie

Pentru a intra în competiție, trebuie să completați Anexa 1 – Talon de înregistrare – Concurs Online de Poezie al Festivalului de Arte, Ediția I, 1.08 – 15.09.2020

Nume…………………….…………………..…………………………………

Prenume  …………………………………….……………………………… 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….………..

 Oraş: ………………….……………………………….…………………………

Tel: …………….……………………., Mobil: ……………………….………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………..

Data naşterii: ………………………………………………………………………………..

Aplic pentru participarea la Concurs Online de Poezie al Festivalului de Arte, Ediția I

(01.08-15.09.2020)

Se completează conform regulamentului:

Categoria  …………………………………………………………………………………………           

Secțiunea  ………………………………………………………………………………………….            

Particip la concurs cu următoarele poezii, pe care le trimit împreună cu acest formular:

Titlul 1. ……………………………………………………………………………………………….

Titlul 2. ………………………………………………………………………………………………..

Titlul 3. …………………………………………………………………………………………………

Titlul 4. …………………………………………………………………………………………………

(Conform regulamentului se vor trimite minim 3, maxim 4 poezii)

Am plătit taxa de participare de 50 lei în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 Cod SWIFT: INGBROBU.

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează.

De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrările pe care le trimit pentru a intra în competiție,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară. În acest sens, atașez acestui formular și contractul – Acord de publicare, semnat în nume propriu sau pentru fiul/fiica mea (după caz).

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

Informații pentru înscriere

Documente Necesare:

Anexa 1 – Talonul de înregistrare, completat cu toate informațiile solicitate, Anexa 2 – Acord de Publicare, completat și semnat, Poeziile care intră în competiție, transmise prin email împreună cu dovada achitării taxei de participare (în valoare de 50 lei) pe adresa festivaluldearte@gmail.com până la data de 15 septembrie 2020

Completați cu atenție datele solicitate în Anexa 1 – Talonul de înregistrare pentru că vor apărea pe diplome și în postări. Toate informațiile trebuie completate cu majuscule și diacritice.

Taxa de participare (în valoare de 50 lei) se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN: RO22INGB0000999903782351 Cod SWIFT: INGBROBU, CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: numele participantului – taxă Concurs de Poezie 2020

Poeziile, Anexa 1, Anexa 2 și dovada achitării taxei de participare trebuie să fie transmise împreună, în același email.

Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal

Prin completarea formularului Anexa 1 – Talonul de înregistrare, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia la Concursul de Poezie al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, declară că:

Declarație

„Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Concursului de Poezie al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, fiind necesare derulării relațiilor cu acesta. Am fost informat că, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (de exemplu, fără a se limita la: a corecta, a bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat.

Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului de Poezie al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”.

Concluzii

Prin participarea la Concursul de Poezie al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I vă oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Concursului de Poezie al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I, aceste date vor fi automat șterse din evidența noastră.

Prin participarea la Concursul de Poezie al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I vă dați acordul pentru publicarea poeziilor intrate în concurs pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube ale Festivalului de Arte, unde vor rămâne publice o perioadă nedeterminată.

În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea poeziilor de către Concursul de Poezie al Festivalului de Arte 2020 – Ediția I.

ATENȚIE: Trimiteți numai poeziile scrise de D-voastră și asupra cărora aveți dreptul de autor.