Anexe poezie

Anexa 3 – ACORD PARENTAL – Concurs Online

Organizatori: Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Biblioteca Municipală „Dr. C. I. Istrati” Câmpina, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu

          Subsemnatul/a___________________________________________, în calitate de ______________________________al minorului ______________________________________, prin prezenta confirm că sunt de acord ca acesta să participe la Concursul Online de Poezie al Festivalului de Arte (Festival 4 Arts). Sunt de acord ca lucrările minorului ____________________________________ trimise pentru concurs să fie folosite de către organizatori doar în scop necomercial și doar cu scopul promovării evenimentului și al imaginii Festivalului de Arte (Festival 4 Arts), Câmpina.

          Menţionez că am citit și semnat Anexa 2 – ACORD DE PUBLICARE și am luat la cunoștință despre toate condițiile descrise în Anexa 1 și în Regulamentul de desfășurare a concursului.

Data                                                                                                            Semnătura