Concurs de Pictură

Concurs Online de Pictură al Festivalului de Arte, Ediția I

(Concurs de Arte Vizuale)

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Biblioteca Municipală „Dr. C. I. Istrati” Câmpina, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu

SCOP:

Concursul de Pictură al Festivalului de Arte este un concurs online de arte vizuale, care își propune să descopere și să promoveze noi talente, să stimuleze tinerii pentru dedicarea timpului liber către manifestarea talentului lor și cultivarea valorilor universale exprimate prin desen și culoare. În același spirit de promovare a picturii, concursul este deschis adulților care doresc să intre în această competiție în vederea afirmării talentului lor și prin acest mijloc.

OBIECTIVE:

– Stimularea creativității tinerilor și adulților cu talent artistic,

– Realizarea schimburilor de experiență între grupurile țintă,

– Promovarea dialogului și educației interculturale,

– Dezvoltarea capacității de exprimare a creativității prin pictură,

– Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

GRUPURILE ȚINTĂ:

Concursul de Pictură al Festivalului de Arte se adresează copiilor, tinerilor și adulților cu preocupări artistice, după cum urmează:

Grupul I – copii cu vârsta între 5 și 9 ani

Grupul II – copii cu vârsta între 10 și 14 ani

Grupul III – tineri cu vârsta între 15 și 19 ani

Grupul IV – tineri cu vârsta mai mare de 20 de ani (fără limită superioară)

TEMA CONCURSULUI:

a) Tema concursului este „Vacanța mea fantastică”

Vacanța anului 2020 a fost neobișnuită, însă călătoriile imaginare nu au granițe temporale sau spațiale. Lucrarea poate să pornească de la o excursie în care ați fost, unde ați fi vrut să mergeți sau pur imaginară, însă neapărat să conțină elementul fantasticului. Trimiteți-ne o fotografie cât mai clară a lucrării pentru a fi jurizată. Suntem nerăbdători să vedem lucrările voastre!

b) Fiecare concurent va trimite o fotografie foarte clară a picturii sale. Pictura trebuie realizată pe o hârtie / pânză de dimensiunea A3, utilizând una dintre următoarele tehnici: acuarelă, acrilic, tempera sau ulei. Fotografia trebuie trimisă, împreună cu Anexele 1, 2 și 3 (unde este cazul), completate și scanate, precum și cu dovada achitării taxei de concurs, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

CATEGORII ȘI SECŢIUNI:

Concursul de Pictură al Festivalului de Arte se desfășoară pe fiecare dintre cele 4 grupuri țintă.

REGULI DE PARTICIPARE:

Articolul 1 – Condiții generale

1.1 Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de Pictură al Festivalului de Arte, Ediția I, 25 august – 20 octombrie 2020;

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: https://festivaluldearte.com/.

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de Pictură al Festivalului de Arte;

2.2 Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), precum nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului, membri din juriu și rudele de gradul I ale acestora.

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor picturi pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe.

2.4 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.5 Pictura realizată în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de Pictură al Festivalului de Arte, va fi pozată și trimisă, în mod obligatoriu, împreună cu:

a) Date personale – Anexa 1 – Talon de înscriere;

b) Acordul publicării – Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE;

2.6 Anexele 1, 2 și 3 (unde este cazul) se vor transmite în același email cu poza picturii. În cazul în care participantul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, reprezentantul legal al acestuia va trebui să completeze Anexa 3, pe care să o atașeze în emailul cu poza picturii, prin care își va exprima acordul ca minorul pe care îl reprezintă să participe la concurs. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.7 Concurenții vor trimite poza picturii luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna și nu vor aștepta confirmarea de primire a acestor documente.

2.8 Poza picturii și anexele 1, 2 și 3 vor fi trimise, doar în format electronic și doar prin intermediul adresei de email: festivaluldearte@gmail.com, într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, grupul la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina Virginia – Grupul I) ;

2.9 Concurenții trebuie să achite taxa de 50 de lei (10 Euro) în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 și să trimită prin email dovada achitării acestei taxe, în același timp cu poza picturii și anexele completate.

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Ediția I a Concursului de Pictură al Festivalului de Arte se desfășoară după următorul calendar:

a) 25.08.2020 – 20.10.2020 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor. Lucrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 25.08.2020, ora 00:00 și până cel mai târziu la 20.10.2020, ora 23:59;

b) 21 – 31.10.2020 – Publicarea tuturor pozelor pe site-ul festivalului pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lucrărilor pentru fiecare grup;

c) 01.11.2020 – Anunțarea câștigătorilor.

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 4 – Detalii tehnice

Pictura care intră în concurs trebuie să aibă dimensiunea A3 și să fie realizată numai în acrilic, în acuarelă, în tempera sau în ulei. Pozele trebuie să fie clare, de 300 dpi.

Articolul 5 – Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 01 noiembrie 2020, pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts) https://festivaluldearte.com/.

Articolul 6 – Juriul

Juriul va fi format din 3 (trei) membri, după cum urmează: May Oana Isar, Maria Petcu Chioibaș și Maria Poștea.

Biografiile membrilor juriului:

May Oana Isar (n. 1964, București), artist vizual cu specializările în tapiserie și grafică. În 1989 a absolvit Institutul de Arte Plastice București. Din 1989 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Este profesor de arte din 1990, iar la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” predă din 2000. A fost inspector de specialitate și director al Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”. A participat la numeroase expoziții personale și de grup, simpozioane și saloane de artă naționale și internaționale. În anul 1992 a luat premiul UAP cu tapiserie. Între 1995 – 1996 a participat la stagii de lucru în Centrul de Gravură din Kasterlee, Belgia.

Mai multe detalii la:

https://ateliere.net/ro/may-oana-isar

https://www.europafm.ro/descopera-artistii-contemporani-romani-may-oana-isar

Maria Petcu Chioibas (n. 1964), din Babadag, Tulcea, este absolventă a Academiei Naționale de Arte, Secția Grafică, prof. Dr. Mircia Dumitrescu/, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Grafică – București.

Din 2014 este curator al Bienalei de Acuarelă, galeria Simeza,iar din 2010 – membru în Consiliul Director al Filialei Grafică București

În cariera sa artistică a primit numeroase premi precum Premiul I la Concursul Internațional de Acuarelă “Sinaide Ghi” – Academia Națională de Artă – Roma, Italia , 1996, Premiul U.A.P.pentru Grafică “Accente”, Galeria Apollo în 1998, Premiul U.A.P pentru Grafică în 2010. In 1996 a beneficiat de o bursa la Academia Română din Roma, Italia. ,A avut expoziții personale în țară și străinătate, în 2019 – Galeria FANTOM – Berlin, Germania, 2015 –“Contraste”, Galeria Simeza, București, 2009 – “Transparente”, Galeria Simeza, București, 2008 – Festival Maritim, organizator Association Doina și Ambasada Română – Paris, Finistere Roumanie – Brest, Franța, 1997 – Senatul României, București, 1996 – Galeria Academiei Române – Roma, Italia.

Mai multe detalii la:

https://watercolorsbymariea.wordpress.com

Maria Poștea (n. 1993), profesor coordonator arte plastice la Festivalul de Arte (Festival 4 Arts), Maria Poștea a absolvit licența și masteratul la Universitatea de Arte București și a beneficiat de bursă Erasmus la Academia de Arte din Riga, Letonia. Ea lucrează de peste șase ani cu copiii la Centrul de Ateliere Startelier, din București (ca profesor de ilustrație de carte, pictură, scenografie, vitraliu, miniatură caligrafică și crochiuri), în tabere medievale (ca profesor de heraldică medievală), tabere de creație – „Ateliere de Artă Pătârlagele” (ca profesor de pictură și ceramică) și festivaluri (Festivalul „Amintiri din copilărie” organizat de Teatrul Ion Creangă, Festivalul de Arte).

Maria Poștea este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (UAP).

În anii 2018 și 2020 a oferit cursuri de măiestrie în arte plastice la Festivalul de Arte.

Mai multe detalii la:

https://www.edituraintaglio.com/autorisiilustratori

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare grup în parte.

Articolul 7 – Premiile Concursului de Pictură al Festivalului de Arte

7.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare, transmise online.

7.2 Fiecare grup va avea câte un „Marele Premiu”, dacă juriul îl va acorda, iar la fiecare secțiune a fiecărei categorii se vor da Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. Premiile vor consta în bani și în expoziții de grup organizate la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, în cadrul evenimentelor Festivalului de Arte (Festival 4 Arts).

Numărul de premii va fi hotărât de juriu, în funcție de valoarea artistică a concurenților.

7.3 Toate datele menționate mai sus se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 8 – Criterii de jurizare

  • Valenţele artistice și de creativitate ale lucrării;
  • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
  • Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;
  • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
  • Respectarea tehnicilor de pictură.

Articolul 9 – Întreruperea concursului

9.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul https://festivaluldearte.com/.

9.2 Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 cu modificările și completările ulterioare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dvs. personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com;

10.2 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

10.3 Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Anexele cu date personale, acestea făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

10.4 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail festivaluldearte@gmail.com, organizatorul se obligă:

– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.5 Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

Articolul 11 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.