Anexe Concurs Dor de Tradiții

Anexa 1 – Talon înregistrare – Concurs – „Dor de Tradiții”

Formular pentru Categoriile A (soliști) – toate grupurile

Nume …………………..…….…………………..……..

Prenume ………….…………………………….…… 

Adresa:  ……………………………………….…….

 Oraş: ………………….………………………………

Tel: …………….……………………., Mobil: ……………………..

e-mail:…………………………………………………………………….

Data naşterii: ……………………………………………………….

Aplic pentru participarea la Concursul pentru copii și tineri amatori

„Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun – Festivalul de Arte, Ediția I

02 noiembrie – 27 decembrie 2020

Se completează conform regulamentului, până pe 13 decembrie 2020:

Categoria ………………………………………………………………                

Secțiunea (Grupul) ………………………………………………          

Particip la concurs cu piesele (scrise în ordinea: Compozitor – Titlul piesei, unde nu se cunoaște compozitorul se scrie „Anonim”):

  1. …………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………

Am plătit taxa de participare de 50 lei (13 euro) în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU).

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează.

De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrarea pe care o trimit pentru a intra în competiție,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară. În acest sens, atașez acestui formular și contractul – Acord de publicare, semnat în nume propriu sau pentru fiul/fiica mea (după caz).

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

Formular pentru Categoriile B și C (ansambluri – toate grupurile)

se completează de Reprezentanul Ansamblului

Nume Ansamblu…………..…….…………………..…………

Nume/Prenume Reprezentantul Ansamblului:

……………………………………………………………………………

Adresa:  ……………………………………….…….…………

 Oraş: ………………….……………………………….………..

Tel: …………….……………………., Mobil: ………………….

e-mail:……………………………………………………………….

Numele tuturor membrilor Ansamblului vor fi trecute pe pagina următoare.

Aplicăm pentru participarea la Concursul pentru copii și tineri amatori

„Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun – Festivalul de Arte, Ediția I

02 noiembrie – 27 decembrie 2020

Se completează conform regulamentului, până pe 13 decembrie 2020:

Categoria …………………………………………………………                

Secțiunea (Grupul) …………………………………………          

Participăm la concurs cu piesele (scrise în ordinea: Compozitor – Titlul piesei, unde nu se cunoaște compozitorul se scrie „Anonim”):

  1. ………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………

Am plătit taxa de participare de …………….. (reprezentantul notează suma pentru întreg Ansamblul, 30 lei sau 8 euro/membru) în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU).

Spre conformitate, ataşăm copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează.

De asemenea, ne dăm acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrarea pe care o trimitem pentru a intra în competiție,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară. În acest sens, atașăm acestui formular și contractul – Acord de publicare, semnat în nume propriu sau pentru fiul/fiica mea (după caz – pentru fiecare membru al Ansamblului).

Data …………………….                              Semnătura …………………………………

 Formular pentru Categoriile B și C (ansambluri) – pagina 2

Vă rugăm să completați numele și semnătura membrilor Ansamblului, fără cel al reprezentantului.

 1.       Nume ….…………………………… Semnătură .……………………

2.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

3.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

4.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

5.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

6.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

7.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

8.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

9.       Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

10.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

11.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

12.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

13.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

14.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

15.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

16.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

17.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

18.    Nume ….…………………………….. Semnătură .……………………

19.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

20.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

21.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

22.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

23.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

24.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

25.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

26.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

27.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

28.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

29.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

30.    Nume ….……………………………. Semnătură .……………………

Dacă sunt mai multe nume, vă rugăm să completați o nouă pagină.

Informații pentru înscriere

Documente Necesare:

Anexa 1 – Talonul de Înregistrare, completat cu toate informațiile solicitate, Anexa 2 – Acord de Publicare, completat și semnat, Anexa 3 – Acord parental, Înregistrarea care intră în competiție, transmise prin WeTransfer (sau platforme similare), împreună cu dovada achitării taxei de participare (în valoare de 50 lei pentru soliști și 30 lei/membru pentru ansambluri) pe adresa festivaluldearte@gmail.com până la data de  13 decembrie 2020. Reprezentantul ansamblului va face câte o singură plată, conținând suma taxelor de la fiecare membru.

Completați cu atenție datele solicitate în formular pentru că vor apărea pe diplome și în postări. Toate informațiile trebuie completate cu majuscule și diacritice.

Taxa de participare (în valoare de 50 lei pentru soliști și 30 lei/membru pentru ansambluri) se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351, CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului/Ansamblului – Concurs Colinde Culte 2020

Înregistrarea, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și dovada achitării taxei de participare trebuie să fie transmise împreună, în același transfer.

Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal

Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia la Concursul pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun  – Festivalul de Arte 2020 – Ediția I, declară că:

„Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Concursului pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun – Festivalul de Arte 2020 – Ediția I, fiind necesare derulării relațiilor cu acesta. Am fost informat că, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (de exemplu, fără a se limita la: a corecta, a bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat. Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun  – Festivalul de Arte 2020 – Ediția I, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”.

Prin participarea la Concursul pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun  – Festivalul de Arte 2020 – Ediția I vă oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Concursului pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun – Festivalul de Arte 2020 – Ediția I, aceste date vor fi automat șterse din evidența noastră.

Prin participarea la Concurs pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun – Festivalul de Arte 2020 – Ediția I vă dați acordul pentru publicarea înregistrărilor intrate în concurs pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook și pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts), unde vor rămâne publice o perioadă nedeterminată.

În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea înregistrărilor de către Concurs pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun – Festivalul de Arte 2020 – Ediția I.

ATENȚIE: Asigurați-vă că dețineți dreptul de autor asupra înregistrării trimise.