Concurs Colinde pentru Copii

Concurs pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții”REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

2020-12-13T23:59:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

Dată limită de înscriere

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu, Clubul Copiilor Sector 1 București

SCOP:

Concurs „Dor de Tradiții” – Colinde și cântece de Crăciun  – Festivalul de Arte este un concurs online, promovat internațional, care își propune să descopere și să promoveze noi talente, în egală măsură cu diseminarea unuia dintre cele mai valoroase genuri muzicale universale, născut deopotrivă din muzica folclorică, cea religioasă și cea cultă. Totodată, concursul își propune să stimuleze copiii și tinerii care nu studiază muzica pentru dedicarea timpului liber către manifestarea talentului lor, cultivarea valorilor universale exprimate prin muzică, dar și  împărtășirea lor către publicul larg, pentru apreciere și sporirea dorinței lor de a le învăța.

OBIECTIVE:

– Stimularea și afirmarea talentului copiilor și a tinerilor amatori,

– Realizarea schimburilor de experiență între grupurile țintă,

– Promovarea educației despre tradițiile românești,

– Creșterea gradului de implicare a copiilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

GRUPURILE ȚINTĂ:

Concursul „Dor de Tradiții” – Colinde și cântece de Crăciun – Festivalul de Arte se adresează copiilor, după cum urmează:

Grupul I – copii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani

Grupul II – copii cu vârsta între 7 și 9 ani

Grupul III – copii cu vârsta între 10 și 12 ani

Grupul IV – copii cu vârsta între 13 și 15 ani

Grupul V – tineri amatori cu vârsta între 16 și 18 ani

Concurenții pot participa în mai multe categorii, respectând grupul din care fac parte.      

PIESE SOLICITATE:

La solicitarea mai multor copii, am introdus și categoria „Instrumentiști” căreia i se aplică aceleași grupuri (secțiuni) și piese solicitate.

Toate categoriile vor interpreta maxim 2 (două) colinde și cântece dedicate Crăciunului. Acestea pot fi cântate în orice limbă dorește concurentul și pot aparține tradiției creștine universale. Ele vor fi înregistrate pe un singur videoclip de maxim 10 minute. Prin minutajul maxim nu impunem o limită inferioară, ci doar superioară. Așadar, concurenții trebuie să nu depășească minutajul maxim, dar pot interpreta piese mai scurte decât minutajul maxim solicitat. Videoclipul va fi transmis prin WeTransfer (sau o platformă similară) la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

CATEGORII ȘI SECȚIUNI:

Concursul „Dor de Tradiții” – Colinde și cântece de Crăciun  – Festivalul de Arte (Festival 4 Arts) se desfășoară pe 3 categorii, fiecare cu cele 5 secțiuni, care reprezintă grupurile țintă.

Categoria A – Soliști (A cappella sau cu acompaniament) – toate grupurile (secțiunile)

Categoria B – Ansambluri de la 2 până la 5 membri – toate grupurile (secțiunile)

Categoria C – Ansambluri mai mari de 5 membri – toate grupurile (secțiunile)

Categoria D – Instrumentiști

REGULI DE PARTICIPARE:

Articolul 1 – Condiții generale

1.1 Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și cântece de Crăciun – Festivalul de Arte, Ediția I, 02 noiembrie – 27 decembrie 2020;

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: https://festivaluldearte.com/.

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și cântece de Crăciun – Festivalul de Arte;

2.2 Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului, membrii Juriului.

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a înregistrărilor pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe. În acest sens, participanții sunt responsabili de autenticitatea și originalitatea înregistrării.

2.4 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.5 Înregistrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și cântece de Crăciun – Festivalul de Arte, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de:

a) Date personale – Anexa 1 – Talon de înscriere;

b) Acordul publicării – Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE;

2.6 Anexele 1 și 2 se vor transmite împreună cu înregistrările, pe WeTransfer (sau platforme similare). În cazul în care participantul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, reprezentantul legal al acestuia va trebui să completeze Anexa 3, pe care să o atașeze pe WeTransfer, prin care își va exprima acordul ca minorul pe care îl reprezintă să participe la concurs. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.7 Concurenții vor trimite înregistrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna și nu vor aștepta confirmarea de primire a acestor documente.

2.8 Înregistrările și Anexele vor fi trimise doar în format electronic și doar prin intermediul WeTransfer (sau platforme similare) la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, categoria și secțiunea (grupul) la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia – Categoria A, Grupul I; respectiv Ansamblul X – Categoria B, Grupul I)

2.9 Concurenții trebuie să achite taxa în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 Cod SWIFT: INGBROBU și să trimită prin WeTransfer (sau platforme similare) dovada achitării acestei taxe, în același timp cu înregistrările și anexele completate.

Taxa de participare depinde de Categoria la care se înregistrează concurenții. Astfel, pentru Categoria A, taxa este de 50 lei (13 euro), iar pentru celelalte categorii este de 30 lei (8 euro) / membru, unde reprezentatul trimite suma pentru întreg Ansamblul.

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Ediția I a Concursului pentru copii și tineri amatori – „Dor de Tradiții” – Colinde și cântece de Crăciun  –  Festivalul de Arte se desfășoară după următorul calendar:

a) 02.11.2020 – 13.12.2020 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea înregistrărilor, încărcarea lor pe Youtube-ul Festivalului de Arte: https://youtube.com/c/Festivaluldearte, în format „unlisted”. Înregistrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 02.11.2020 și până cel mai târziu pe 13.12.2020, ora 23:59;

b) 14.12.2020 – 26.12.2020 – Publicarea tuturor înregistrărilor pe site-ul festivalului https://festivaluldearte.com/, folosind link-urile de pe Youtube (oferite public începând cu 14.12), pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lor pentru fiecare categorie și secțiune (care este separată de votul publicului);

c) 27.12.2020 – Anunțarea câștigătorilor.

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 4 – Detalii tehnice

Înregistrările trebuie să fie în format .avi , .wmv , .mov sau .mp4, să fie clare atât ca imagine cât și ca sunet, realizate fără perturbări, zgomote de fundal etc. Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil tot corpul interpretului / interpreților, gestica etc.

Acolo unde este nevoie, acompaniamentul poate fi realizat prin orice mijloace dispune concurentul. Deși se preferă înregistrările în ansambluri „live”, sunt acceptate și înregistrări de tip „record session” pe platforme de tip Zoom.

Înregistrarea trebuie să conțină toate piesele de concurs. În cadrul filmării, concurenții trebuie să specifice numele, vârsta, secțiunea pentru care participă și numele acompaniatorului, acolo unde este cazul.

Vă rugăm să vă îmbrăcați într-o manieră îngrijită și corectă. Participanții pot aranja modul de filmare în funcție de propriile condiții. Utilizarea camerelor sau a echipamentelor profesionale nu este o necesitate. Videoclipurile realizate cu echipamente simple, cum ar fi telefoanele mobile, sunt suficiente.

Articolul 5 – Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 27.12.2020, pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts) https://festivaluldearte.com/.

Articolul 6 – Juriul

Juriul va fi format din trei membri, după cum urmează: Preot  Prof. Dr. Dumitru Codruț Scurtu – Președinte Juriu, Prof. Alexandra-Ariadna Mihai, Prof. Maria Stepovenco. Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune și categorie în parte.

Articolul 7 – Premiile Concursului pentru copii și tineri amatori –  „Dor de Tradiții” – Colinde și Cântece de Crăciun – Festivalul de Arte

7.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare, transmise online, la cerere.

7.2 Fiecare categorie poate să obțină câte un „Marele Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului, iar la fiecare secțiune a fiecărei categorii se vor da Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. Premiile vor consta în bani (Marele Premiu), promovare pe canalul de Youtube al festivalului și pe Facebook și invitarea câștigătorilor la susținerea unor recitaluri la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, România. Funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Masterclass-urile organizate în vara anului 2021.

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, funcție de valoarea artistică a concurenților.

7.3 Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.

Articolul 8 – Criterii de jurizare

Juriul va acorda o atenție deosebită următoarelor aspecte:

  1. acuratețea interpretării,
  2. încadrarea corectă în registrul potrivit concurentului/concurenților,
  3. calitatea sunetului,
  4. dicția și elocvența,
  5. proiecția vocii,
  6. prezența scenică,
  7. controlul respirației,
  8. valoarea artistică generală a video-înregistrării.
Articolul 9 – Întreruperea concursului

9.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul https://festivaluldearte.com/.

9.2 Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 cu modificările și completările ulterioare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dvs. personale (art. 15), de a vă adresa Justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com;

10.2 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

10.3 Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Anexele cu date personale, acestea făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

10.4 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail festivaluldearte@gmail.com, organizatorul se obligă:

– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.5 Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

Articolul 11 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.