Fără categorie

Sectiunea de Arte Vizuale – Reguli Specifice

Te rugăm să citești Regulile Specifice pentru Sectiunea de Arte Vizuale a Concursului Internațional de Creație și Interpretare. Poți să afli despre câștigătorii primei ediții a Consursului de Pictură la https://festivaluldearte.com/2020/11/01/castigatorii-concursului-de-pictura-editia-i/. Poți vizualiza câteva dintre lucrările câștigătoare și aici: https://www.instagram.com/festivaluldearte/.

SUBSECȚIUNI:

  1. Grafică
  2. Pictură
  3. Modelaj/Sculptură
  4. Artă digitală

Secțiunea de Arte Plastice a Concursului Internațional de Creație și Interpretare se desfășoară pe fiecare subsecțiune, fiecare cu cele 4 grupe de vârstă, prezentate în continuare.

GRUPELE DE VÂRSTĂ pentru Sectiunea de Arte Vizuale:

Secțiunea de Arte Vizuale a Concursului Internațional de Creație și Interpretare  se adresează copiilor, tinerilor și adulților cu preocupări artistice, după cum urmează:

Grupul I – copii cu vârsta între 5 și 9 ani

Grupul II – copii cu vârsta între 10 și 14 ani

Grupul III – tineri cu vârsta între 15 și 19 ani

Grupul IV – tineri cu vârsta mai mare de 20 de ani (fără limită superioară)

TEMA CONCURSULUI:

Tema concursului este realizarea unei lucrări inspirată de o poezie sau nuvelă din creația romantică românească sau universală, la alegerea concurentului. Ca exemplu de scriitori romantici: Mihai Eminescu, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, John Keats, Lord Byron, Frații Grimm, Alfred Louis Charles de Musset-Pathay etc. Trimiteți-ne o fotografie cât mai clară a lucrării pentru a fi jurizată. Suntem nerăbdători să vedem lucrările voastre!

Fiecare concurent va trimite o fotografie foarte clară a lucrării sale.

Pentru pictură sau grafică, lucrarea trebuie realizată pe o hârtie / pânză, utilizând una dintre următoarele tehnici: creion, cărbune, tus și peniță, pastel, creioane colorate, colaj, acuarelă, acrilic, tempera, ulei sau tehnică mixtă.

Pentru modelaj/sculptură, lucrarea poate fi realizată din lut, lemn, marmură etc.

Fotografia trebuie trimisă, împreună cu Anexa 1, completată și scanată, precum și cu dovada achitării taxei de concurs, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com. Emailul trebuie să cuprindă titlul lucrării, tehnica și suportul folosite, titlul poeziei/nuvelei din care s-a inspirat concurentul și numele scriitorului.

DETALII TEHNICE:

Pozele trebuie să fie clare, de 300 dpi.

Pentru modelaj/sculptură, lucrarea trebuie fotografiată din 3-4 unghiuri (de jur împrejur, lumină naturală).

CRITERII DE JURIZARE:

  • Valenţele artistice și de creativitate ale lucrării;
  • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
  • Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;
  • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
  • Respectarea tehnicilor specifice fiecărei subsecțiuni.

Categorii:Fără categorie