Concurs de Poezie

Sectiunea de Creatie Literara – Reguli Specifice

Te rugăm să citești Regulile Specifice pentru Sectiunea de Creatie Literara a Concursului Internațional de Creație și Interpretare. Poți să afli despre câștigătorii primei ediții a Consursului de Poezie la https://festivaluldearte.com/2020/10/01/castigatorii-concursului-de-poezie-editia-i/ și să vizionezi minunații laureați în interviurile oferite la PlayList: https://youtube.com/playlist?list=PL2rUUWdWYt9DAaInD_pRS4dJaRbXKROeV

SUBSECȚIUNI:

A – Poezie

B – Poezie pentru copii

C – Proză scurtă

D – Povești pentru copii

GRUPELE DE VÂRSTĂ:

Secțiunea de Creație Literară a Concursului Internațional de Creație și Interpretare se adresează tinerilor și adulților cu preocupări literare, după cum urmează:

Grupul I – concurenții cu vârsta mai mică de 14 ani

Grupul II – tineri cu vârsta între 14 și 18 ani

Grupul III – tineri cu vârsta între 19 și 25 ani

Grupul IV – adulți cu vârsta mai mare de 26 ani

TEMA CONCURSULUI pentru Sectiunea de Creatie Literara:

a) Concursul nu dispune de o temă dată, aceasta fiind la alegerea participanților. În cazul poeziei, se recomandă ca ideația să se subscrie unui registru liric cunoscut (prezent în literatura română și universală).

b) Fiecare concurent va trimite 3 (trei) poezii, respectiv un singur text de maxim 3 pag.,  pentru proză scurtă. Textele pentru concurs vor fi scrise în format A4, Times New Roman, caracter 12, obligatoriu cu diacritice pentru textele în română și accente pentru cele în franceză, spațiere 1,5 și se vor trimite doar în .doc sau .docx.

Poeziile pot aborda o gamă variată a prozodiei. Poeziile trebuie să nu fie mai scurte de 5 versuri, dar nici mai lungi de 8 strofe.

Lucrările vor fi transmise la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

CATEGORII ȘI GRUPELE DE VÂRSTĂ:

Secțiunea de Poezie și Proză Scurtă a Concursului Internațional de Creație și Interpretare se desfășoară pe 3 categorii, fiecare cu cele 4 grupuri țintă, conform tabelului:

CATEGORIAGrupele de Vârstă
Limba română  Grupul I
Grupul II
Grupul III
Grupul IV
  Limba englezăGrupul I
Grupul II
Grupul III
Grupul IV
  Limba francezăGrupul I
Grupul II
Grupul III
Grupul IV

DETALII TEHNICE:

Textele creațiilor literare vor fi redactate în WORD (format .doc sau .docx). Cele în limba română vor conține diacritice, iar cele în limba franceză vor conține accente. Fontul folosit va fi Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

CRITERII DE JURIZARE:

  • Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (figuri de stil, imagini artistice, procedee retorice, etc);
  • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
  • Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;
  • Trimiteri care arată gradul de acumulări culturale ale concurentului;
  • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
  • Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare şi impresia generală oferită de text;
  • Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare.