Fără categorie

Raluca Faraon – membru al Juriului Creatie Literara

Raluca Faraon – critic literar

Născută la 1 septembrie 1977, în Huși, Raluca Faraon are o vastă experiență literară și un succes recunoscut pe plan național și internațional. Domnia sa ne onorează prin a fi membru în Juriul Concursului de Creație și Interpretare, Secțiunea Creație Literară.

Studii

Doctor în filologie din 2018, cu teza Ipostaze ale neliniștii în literatura postbelică, sub conducerea prof. univ. dr. Mircea Martin, membru corespondent al Academiei Române, la Universitatea București.

Raluca Faraon a publicat poezie după cum urmează:

 • în antologii:
 • în 4 limbi: română, franceză, engleză, spaniolă la Editura Anamarol (București)
 • în limba română, la editurile Detectiv literar, Betta, București, Editura Sfântul Ierarh Nicolae (o antologie româno-australiană), Brăila,  Editgraph, Buzău.
 • în diverse reviste scrise sau online:
 • Banchetul, Tecuciul literar-artistic,
 • Alchemia,
 • Parnas XXI,
 • Literomania,
 • Caietele de la Țintești,
 • Literadura,
 • Marmația literară,
 • Hyperion,
 • Conta,
 • Scriptor.

Raluca Faraon a publicat proză scurtă:

 • în antologia Scripta manent (vol. X) a Editurii Anamarol, București,
 • în revistele Sintagme literare, Mozaicul și Hyperion.

Raluca Faraon a publicat articole de literatură comparată la:

 • Cambridge Scholar Publishing,
 • în țară (Slatina, Craiova).

Premii

 • Premiul de Debut în poezie (în manuscris) al Editurii Junimea, în cadrul Festivalului Național de Poezie Costache Conachi, 2018, ediția XXVI,
 • Premiu ce a constat în publicarea volumului să locuiești într-un cerc și să nu-ți atingi centrul la Editura Junimea, în 2019, în colecția Numele Poetului.
 • Premiul în manuscris pentru critică literară, Florica Cristoforeanu, în cadrul Festivalului Internațional de Creație Literară Titel Constantinescu, Râmnicu Sărat, 2018, pentru volumul Flash – itinerar critic prin poezia românească de azi, apărut în același an la Editura Rafet.

Raluca Faraon este prezentă cu o notă critică în antologia Cercul poeților (vol. II) de la Editura Colorama, patru note critice în antologia Cercul poeților (vol. III), aceeași editură, și cronici literare/ eseuri literare și cinematografice în revistele Luceafărul de dimineață, Hyperion, Familia, Banchetul, Argeș, Plumb, Neuma, Poezia, Caiete Silvane, Sintagme literare, Urmuz, Revista nouă, Detectiv cultural, Tecuciul literar-artistic, Oltart, Literadura.

Raluca Faraon a luat interviuri acordate de Cezar Ivănescu, Matei Vișniec, Marius Stănescu și Horia Gârbea în revistele Universitas, Hyperion, Neuma/ Drama.

Este redactor al revistei Hyperion din 2019.

Volume publicate:

să locuiești într-un cerc și să nu-ți atingi centrul, 2019, Editura Junimea (Iași);

Flash – itinerar critic prin poezia românească de azi, 2019, Editura Rafet (Râmnicu Sărat);

Alchimia memoriei, 2020, Editura Neuma (Cluj).

Referințe critice

Mircea Martin, Bogdan-Alexandru Stănescu, Horia Gârbea, Gellu Dorian, Theodor Codreanu, Mioara Bahna, Constantin Trandafir, Radu Ilarion Munteanu, Mihaela Meravei, Emilia Poenaru Moldovan, Cassandra Corbu, Nona Rapotan, Daniel Luca, Daniel Marian, Evelyne Croitoru, Gela Enea, Dan Movileanu, Florin Dochia, Christian Crăciun, Adi. G. Secară.

Categorii:Fără categorie