Concursuri Online

Concurs Internațional de Creație și Interpretare

08 – 16 iulie 2021

Afișul Concursului Internațional de Creație și Interpretare

REGULAMENT GENERAL DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu, Clubul Copiilor Sector 1 București

SCOP:

Concurs Internațional de Creație și Interpretare al Festivalului de Arte, Ediția a II-a reunește patru competiții (secțiuni): două de creație și două de interpretare. Pentru cele patru arte există capitole specifice diferite în cadrul regulamentului, pentru care te rugăm să dai click pe link. Concursul Internațional de Creație și Interpretare este un concurs internațional online care își propune să descopere și să promoveze noi talente, să stimuleze tinerii pentru dedicarea timpului liber către manifestarea talentului lor, cultivarea valorilor universale exprimate prin cuvânt, arte plastice și muzică, dar și pentru încurajarea publicului de a aprecia mai mult aceste arte și a spori dorința copiilor de a le învăța. În același spirit de promovare a artelor și culturii contemporane, concursul este deschis adulților care doresc să intre în competiție în vederea afirmării talentului lor și prin acest mijloc.

OBIECTIVE:

– Stimularea și afirmarea talentului copiilor, tinerilor și adulților artiști,

– Realizarea schimburilor de experiență între Categorii,

– Promovarea dialogului și educației interculturale,

– Realizarea unor relații între concurenți prin care aceștia își pot dezvolta ulterior proiecte comune,

– Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

REGULI DE PARTICIPARE:

Articolul 1 – Condiții generale

1.1 Participanții la Concurs Internațional de Creație și Interpretare sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Creație și Interpretare al Festivalului de Arte, Ediția II, 08 – 16 iulie 2021, data limită de înscriere 07 iulie 2021;

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: https://festivaluldearte.com/.

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

Poți participa la mai multe Secțiuni sau Subsecțiuni. Vei plăti taxa întreagă pentru una dintre ele, iar pentru fiecare dintre celelalte vei plăti cu 10 lei mai puțin.

Reguli specifice Secțiunea de Creație Literară

Reguli specifice Secțiunea de Arte Vizuale

Reguli specifice Secțiunea de Interpretare Canto

Reguli specifice Secțiunea de Interpretare Dramatică

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Creație și Interpretare al Festivalului de Arte;

2.2 Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului sau persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului, membri din Juriu.

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a lucrărilor/înregistrărilor pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe. În acest sens, participanții sunt responsabili de autenticitatea și originalitatea lucrării/înregistrării.

2.4 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările/înregistrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.5 Lucrările/înregistrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Creație și Interpretare al Festivalului de Arte, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de Anexa 1 – Fișa de înscriere completată, datată și semnată. Prin semnarea acesteia, concurentul/tutorele lui ia la cunoștință și este de acord cu Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE și Anexa 3 – Acord parental de participare la concurs pentru participanții minori;

2.6 Anexa 1 se va transmite împreună cu lucrările/înregistrările, la adresa de email : festivaluldearte@gmail.com. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.7 Concurenții vor trimite lucrările/înregistrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”.

2.8 Lucrările/înregistrările și Anexa 1 – Fișa de înscriere – vor fi trimise doar în format electronic la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com, într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, secțiunea pentru care concurează, subsecțiunea (unde este cazul), categoria (unde este cazul) și grupa de vârstă la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia – Creație Literară, Poezie, Română, Grupa I). Înregistrările pot fi trimise ca link la YouTube, unde au fost, anterior trimiterii, publicate ca nelistate, sau ca fișier prin WeTransfer (sau platforme similare);

2.9 Concurenții trebuie să achite taxa de :

a.         70 lei (18 euro) dacă plata se face până la data de 03 iunie 2021,

b.         100 lei (25 euro) dacă plata se face în perioada 04.06-18.06.2021

c.         140 lei (33 euro) dacă plata se face în perioada 19.06-07.07.2021

d. 45 lei/membru (10 euro/membru) pentru membrii trupelor de artă dramatică, indiferent de perioadă

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU), CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului, Secțiunea, Grupa de Vârstă – ex. : Barbu Ecaterina-Virginia – Secțiuea Arte Plastice, Gr. I.

Dovada achitării taxei de participare și lucrările/înregistrările se trimit prin email la festivaluldearte@gmail.com, în același timp cu Anexa 1 completată.

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Ediția II a Concursului Internațional de Creație și Interpretare al Festivalului de Arte se desfășoară după următorul calendar:

a) 24.05.2021 – 07.07.2021 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor/înregistrărilor. Lucrările/înregistrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 22.05.2021 și până cel mai târziu la 07.07.2021, ora 23:59;

b) 08 – 16.07.2021 – Publicarea tuturor lucrărilor/înregistrărilor pe site-ul festivalului https://festivaluldearte.com/, respectiv pe Youtube: https://youtube.com/c/Festivaluldearte, pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lor pentru fiecare secțiune, categorie și grupă de vârstă. Jurizarea nu este influențată de votul publicului;

c) 17-18.07.2021 – Anunțarea câștigătorilor ;

d) 21.07.2021 – Gala Laureaților pentru Concursul de Interpretare (transmisiune în Premieră pe YouTube).

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 4 – Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați în datele de 17 și 18 iulie 2021, pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts) https://festivaluldearte.com/.

Articolul 5 – Juriul Concursului Internațional de Creație și Interpretare

Vor fi trei Jurii, fiecare format din câte 3 (trei) membri, după cum urmează :

Pentru Creație Literară: scriitorul și jurnalistul Florin Dochia (Președinte Juriu), scriitoarea Diana Trandafir (pseudonim pentru Diana Marinache), criticul literar Raluca Faraon

Pentru Arte Plastice: Prof. May Oana Isar (Președinte Juriu), artista Patricia Stanga Iusztin, artista Maria Poștea

Pentru Interpretare Canto: Conf. Univ. Dr. Claudia Codreanu (Președinte Juriu), Prof. Univ. Dr. Ana Rusu, Conf. Univ. Dr. Habil. Cristina Simionescu-Fântână

Pentru Interpretare Dramatică: Actrița Prof. Dr. Elena Ivanca (Președinte Juriu), Actrița Prof. Dr. Liliana Pană, Prof. Cristina Frânculescu

Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune, subsecțiune, categorie și grupă de vârstă în parte. Deciziile Juriilor sunt unice și incontestabile. Nu se admit contestații și nu se oferă explicații.

Articolul 6 – Premiile Concursului Internațional de Creație și Interpretare al Festivalului de Arte

6.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare puse pe site sau transmise prin email, funcție de numărul participanților. În funcție de numărul și valoarea concurenților, mentorii acestora, precum și profesorul lor acompaniator vor primi o diplomă de excelență.

6.2 Fiecare categorie poate să obțină câte un „Mare Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului. La fiecare grupă de vârstă a fiecărei categorii se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. După anunțarea câștigătorilor, vom publica Gala Laureaților pentru secțiunile de Interpretare. Premiile vor consta în bani (Marele Premiu), promovare pe canalul de YouTube al festivalului și pe Facebook, publicarea unor lucrări literare în „Revista Nouă” (Marele Premiu, Premiul I), invitarea câștigătorilor la susținerea unor recitaluri și expoziții la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, România. Nu se decontează cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru participarea la recitaluri. În funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Masterclass-urile organizate în vara anului 2021.

Toți câștigătorii sunt invitați să se înscrie la un interviu pe Zoom în care își pot face publice realizările și proiectele de viitor. Interviul va fi transmis pe canalul de YouTube al Festivalului de Arte (https://youtube.com/c/Festivaluldearte).

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, în funcție de valoarea artistică a concurenților.

6.3 Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

6.4 Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.

Articolul 7 – Întreruperea concursului

7.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul https://festivaluldearte.com/.

7.2 Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Articolul 8 – Prelucrarea datelor personale

8.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 cu modificările și completările ulterioare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dvs. personale (art. 15), de a vă adresa Justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com;

8.2 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

8.3 Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Anexele cu date personale, acestea făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

8.4 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail festivaluldearte@gmail.com, organizatorul se obligă:

– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

8.5 Prin completarea Anexei 1 și trimiterea ei către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

Articolul 9 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Categorii:Concursuri Online