Concurs de Poezie

Coloja Teodora Cosmina – Poezie despre copil, Gr. IV – Concurs Internațional, Ediția II

Teodora Cosmina Coloja vine din Com. Buteni, Jud. Arad

TE-AM GĂSIT ACOLO COPIL

Acolo te-am găsit infinită,
Un glas ce-mi scrie așa tăcută,
Cu pana clipa nemuririi
Pe aripe de înger a sfințirii.

Acolo te-am regăsind adormindtăcerea
Ce mi se așterne în timp cu vrerea
Acelor veacuri de lumină aprinse,
Rugăciunii din lumânările ninse.

Acolo îmi scriupe aripa de înger
Tăcerea ce se vrea o taină-n cântec
Și mă ating cu vântul zbor să prind
În versul ce mai conturează-n rând
Povestea rugii îmbătrânite către sfânt..

Îngemănatedeodată în veșnicii.
Acorduri aduc întru sfințiri
Sufletul omuluibătut de vânt,
Pecetea iubirii-n Legământ.

Acolo te-am întâlnit veacuri adormind
Și-n aripa ta noaptea tot scriind
Inima ce roagă mântuirea către sfânt
Să izbăvească pruncul plânsului din cânt...COPILUL  E  OMUL

Copilul se naște 
În lacrimi de lapte.
Inima se frânge-n dor,
Rouă curge în izvor,
Rugând cer mântuitor.

Copilul se naște în Om
Impunător ca Domn.
Timpul lui eclipă-n viață,
Liturghie-n flori pe față,
Lumină-i în dimineață.

Copilul se naște în timp
Ninsori pe tâmple adunând,
Glas nobil e în Cuvânt,
Domn preamărind sfânt.
Născut-ai din pământ
Suflet , inimă ,gând.

Omul cu suflet nobil și gând
Munca ta te face sfânt...


SUNT ACOLO ÎN INIMĂ

Sunt acolo în inimă 
Stea licărind,
Fiintă-n timp plăpândă,
Renăscută în bicături de ploaie
Și-ți gânduri ce-ți scutură ninsoare
Pe tâmplele timpului goale.,
Suflet, Om în veci nu moare
Ci răsare în sărbătoare
Copilul cu zâmbet de floare.
Mă poți reînvia-n petale
Om de veacuri ce-mi aduci agale
Mersul Domnului din cuvântare
Mântuid  gând,cântare
Pe brațe de Născătoare.....