Concurs Arte Vizuale

Concurs Internațional de Arte Vizuale, Ediția a IV-a

4th International Visual Arts Competition

Pentru a participa la Concurs Internațional de Arte Vizuale, Ediția a IV-a, completează Anexa 1, achită taxa de participare și trimite lucrările împreună cu Anexa 1 și dovada plății la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com.

Poți completa Anexa 1 aicihttps://forms.gle/MTBGwXc6uWrbR2wk8

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina

SECȚIUNI:

  1. Grafică
  2. Pictură
  3. Modelaj/Sculptură

Concursul Internațional de Arte Vizuale se desfășoară pe fiecare secțiune, fiecare cu cele 4 grupe de vârstă, prezentate în continuare.

GRUPELE DE VÂRSTĂ:

Concurs Internațional de Arte Vizuale se adresează copiilor, tinerilor și adulților cu preocupări artistice, după cum urmează:

Grupul I – copii cu vârsta între 5 și 9 ani

Grupul II – copii cu vârsta între 10 și 14 ani

Grupul III – tineri cu vârsta între 15 și 19 ani

Grupul IV – tineri cu vârsta mai mare de 20 de ani (fără limită superioară)

TEMA CONCURSULUI:

Tema Concursului Internațional de Arte Vizuale este „Pace”. Trimiteți-ne o fotografie cât mai clară a lucrării pentru a fi jurizată. Suntem nerăbdători să vedem lucrările voastre!

Fiecare concurent va trimite o fotografie foarte clară a lucrării sale.

Pentru pictură sau grafică, lucrarea trebuie realizată pe o hârtie / pânză, utilizând una dintre următoarele tehnici: creion, cărbune, tus și peniță, pastel, creioane colorate, colaj, acuarelă, acrilic, tempera, ulei sau tehnica mixtă.

Pentru modelaj/sculptură, lucrarea poate fi realizată din lut, lemn, marmură etc.

Fotografia trebuie trimisă, împreună cu Anexa 1, completată și scanată, precum și cu dovada achitării taxei de concurs, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com. Emailul trebuie să cuprindă titlul lucrării, tehnica și suportul folosite.

DETALII TEHNICE:

Pozele trebuie să fie clare, de 300 dpi.

Pentru modelaj/sculptură, lucrarea trebuie fotografiată din 3-4 unghiuri (de jur-împrejur, lumină naturală).

CRITERII DE JURIZARE:

  • Valenţele artistice și de creativitate ale lucrării;
  • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
  • Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;
  • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
  • Respectarea tehnicilor specifice fiecărei secțiuni.

REGULI DE PARTICIPARE:

Articolul 1 – Condiții generale

Participanții Concursului Internațional de Arte Vizuale sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Arte Vizuale al Festivalului de Arte / Festival 4 Arts, Ediția a IV-a, 27 – 30 iunie 2023, data limită de înscriere 25 iunie 2023;

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

2.1 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a lucrărilor/înregistrărilor pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe. În acest sens, participanții sunt responsabili de autenticitatea și originalitatea lucrării/înregistrării.

2.2 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările/înregistrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.3 Lucrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Arte Vizuale al Festivalului de Arte / Festival 4 Arts, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de Anexa 1 – Fișa de înscriere completată, datată și semnată. Prin semnarea acesteia, concurentul/tutorele lui ia la cunoștință și este de acord cu Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE și Anexa 3 – Acord parental de participare la concurs pentru participanții minori;

2.4 Anexa 1 – Fișa de înscriere se va completa online în aceeași zi în care este trimisă lucrarea și dovada plății, la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.5 Concurenții vor trimite lucrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”.

2.6 Lucrarea și dovada plății vor fi trimise doar în format electronic la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com, într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, secțiunea pentru care concurează și grupa de vârstă la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia –  Grafică, Grupa I).

2.7 Concurenții trebuie să achite taxa de participare la Concurs Internațional de Arte Vizuale:

a.         80 lei (18 euro) dacă înscrierea se face până la data de 25 mai 2023;

b.         100 lei (23 euro) dacă înscrierea se face în perioada 26 mai – 15 iunie 2023;

c.         160 lei (36 euro) dacă înscrierea se face în perioada 16 – 25 iunie 2023.

Prin „înscriere” înțelegem transmiterea lucrărilor împreună (în același timp) cu dovada achitării taxei și completarea online a Anexei 1.

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU), CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului, Secțiunea, Grupa de Vârstă – ex. : Barbu Ecaterina-Virginia – Grafică, Gr. I. sau prin PayPal. 

Taxa nu se returnează sub niciun motiv.

Participation fee

For participants abroad, it is easier to pay the participation fee through PayPal. The fee is not refundable. Competitors can participate in several sections, with the payment of cumulative fees, where there is a discount of 2 euros for the second and more sections (the first has the full value)

23,00 EUR

Dovada achitării taxei de participare și lucrarea se trimit prin email la festivaluldearte@gmail.com, în același timp cu completarea online Anexei 1.

2.8 Concurenții pot participa la mai multe secțiuni, cu plata taxelor cumulate, unde există o reducere de 10 lei (2 euro) pentru a doua și mai multe secțiuni (prima are întreaga valoare).

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Ediția a IV-a Concursului Internațional de Arte Vizuale al Festivalului de Arte / Festival 4 Arts se desfășoară după următorul calendar:

a) 05.05 – 25.06.2023 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor. Lucrarea se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 05.05.2023 și până cel mai târziu la 25.06.2023, ora 23:59;

b) 26 – 27.06.2023 – Publicarea tuturor lucrărilor pe site-ul festivalului https://festivaluldearte.com/;

c) 27 – 30.06.2023 – Votul publicului și Jurizarea lucrărilor pentru fiecare secțiune și grupă de vârstă. Jurizarea nu este influențată de votul publicului;

c) 30.06.2023 – Anunțarea câștigătorilor.

3.2 Perioada de desfășurare a Concursului Internațional de Arte Vizuale, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 4 – Juriul

Juriul va fi format din 3 membri, după cum urmează :

Prof. May Oana Isar (Președinte Juriu), artistul Tudor Frâncu, artista Maria Poștea.

Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune și grupă de vârstă în parte.

Articolul 5 – Premiile Concursului Internațional de Arte Vizuale al Festivalului de Arte / Festival 4 Arts

5.1 Toți participanții la Concurs Internațional de Arte Vizuale vor primi diplome de participare puse pe site sau transmise prin email, funcție de numărul participanților. În funcție de numărul și valoarea concurenților, mentorii acestora, precum și profesorul lor acompaniator vor primi o diplomă de excelență.

5.2 Fiecare secțiune poate să obțină câte un „Mare Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului, iar la fiecare grupă de vârstă a fiecărei categorii se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. Premiile vor consta în bani (Marele Premiu), promovare pe Facebook, invitarea câștigătorilor la realizarea vernisajelor de grup la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, România. Nu se decontează cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru participarea la recitaluri. În funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Cursul de Pictură organizat în perioada 17-22 iulie 2023 cu artistul Tudor Frâncu: https://festivaluldearte.com/2023/02/20/masterclasses-2023/. Toți câștigătorii sunt invitați să se înscrie la un interviu pe Zoom în care își pot face publice realizările și proiectele de viitor. Interviul va fi transmis pe canalul de YouTube al Festivalului de Arte (https://youtube.com/c/Festivaluldearte).

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, în funcție de valoarea artistică a concurenților.

5.3 Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

5.4 Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.