Masterclass opera

Masterclasses 2023

Structura și programul Masterclasses / Structure and program of Masterclasses

Festivalul de Arte / Festival 4 Arts „Dan Iordăchescu” Masterclasses, Câmpina 2023, se află la cea de-a 6-a ediție. / Festivalul de Arte / Festival 4 Arts „Dan Iordăchescu” Masterclasses, Câmpina 2023, is in its 6th edition

Formularul de înscriere – Anexa 1, Anexa 2 și respectiv 4 le poți completa online aici: https://forms.gle/MM94HqbJtLgeFnpb8

The registration form – Annex 1, Annex 2 and respectively 4 can be completed online here: https://forms.gle/x2eyLhNw1ck8zjzM6

 

Masterclasses 17-22 iulie 2023 / Masterclasses July 17-22, 2023

 • Creative Writing – Writer and journalist Florin Dochia
 • Initiation and specialization course in oil and acrylic painting – Artist Tudor Francu
 • Classical Guitar, Voice and Jazz Ensembles – Prof. Drd. Mădălina Petre-Ioana
 • Music courses (piano for beginners, classical guitar, folk guitar, light music, popular music) – Prof. Dănuț Andrei

Masterclasses 24-29 iulie 2023 / Masterclasses July 24-29, 2023

 • Harp – Prof. Dr. Miruna-Elena Vidican
 • Managing emotions. Interpretive art – from technique to music – Prof. Dr. Miruna-Elena Vidican
 • Classical Guitar – Prof. Dr. Stan Zamfirescu
 • Double bass – Prof. Cătălin Rotaru (USA)
 • Piano and Accompaniment – Wan Ting YU (USA/Taiwan)
 • Theater – Dr. Mihai Bisericanu

Masterclasses 31 iulie – 5 august 2023 / Masterclasses July 31 – August 5, 2023

 • Classical Singing – Assoc. Univ. Dr. Claudia Codreanu
 • Violin – Instrumental Artist Dr. Irina Nanushi
 • Violin – Concert Violinist Aron Cavassi
 • Piano and accompaniment – Prof. Eliza Puchianu

Masterclasses 7-12 august 2023 / Masterclasses 7-12 august 2023

 • Cello – Instrumental Artist Bogdan Postolache
 • Piano and Accompaniment – Prof. Dr. Tudor Scripcariu

31 iulie – 12 august 2023 / July 31 – August 12, 2023

Masterclass Operă în cadrul STUDIOULUI DE OPERĂ al Festivalului de Arte „Dan Iordăchescu” Câmpina / Opera Masterclass within the OPERA STUDIO of the Festival 4 Arts “Dan Iordăchescu” Câmpina

Vor intra în producție operele: / The following opera will go into production:

 • Giovanni Battista Pergolesi – „LA SERVA PADRONA”
 • Georg Friedrich Händel – „ACIS AND GALATEA”

Profesori: / Professors:

Orchestra: Ansamblu „Barocharest” / Orchestra: Ensemble “Barocharest”,

Aplicanții vor solicita fie: / Applicants will request either:

Rolurile principale: / Main roles:
☆ Serpina (Soprana)
☆ Uberto (Bariton/Bas)
☆ Vespone (actor, rol de Pantomima)
☆ Galatea (Soprana)
☆ Acis (Tenor)
☆ Damon (Tenor sau Soprana)
☆ Polyphemo (Bas)

Fie: participare în cor/figuratie – soprane, altiste, tenori, basi. / Whether: participation in choir/pantomime – sopranos, altos, tenors, basses.

Pentru rolurile principale, aplicanții trebuie să știe rolul pe care-l solicită pe dinafară, bine studiat. / For lead roles, applicants must know the role they are applying for by heart, well studied.

Taxa de participare 1800 lei (două săptămâni) pentru soliști și 800 lei pentru cor/figuranți. / Participation fee 1800 lei (two weeks) for soloists and 800 lei for choir/pantomime.

Repetiție generală pe 10.08, Premieră pe 11.08, la Casa de Cultură „Geo Bogza” Câmpina. / Dress rehearsal on 10.08, Premiere on 11.08, at the Cultural House “Geo Bogza” Câmpina.

Se planifică un turneu (pe 14.10) în Germania (Konzert-Rotunde Bad Reichenhall) si Austria (Festivalul “Taugler Liedertage”). / A tour is planned (on 14.10) in Germany (Konzert-Rotunde Bad Reichenhall) and Austria (Festival “Taugler Liedertage”).

Programul / program

Deschiderea Festivalului de Arte „Dan Iordăchescu” Masterclasses, Câmpina se realizează în prima zi a săptămânii cursului, în jurul orei 10:00.

Primele zile vor fi dedicate cursurilor, studiului individual și activităților de relaxare, urmând ca, îndată ce cursanții sunt pregătiți, să participe la recitalurile de seară, în locații diferite.

În ultima seară va avea loc un concert de mare amploare cu participarea instrumentiștilor și a corului format din membrii participanți în Festival.

În ultima zi se vor decerna diplomele și premiile pentru activitățile din timpul festivalului și va avea loc ceremonia de închidere, în jurul orei 12:00.

Fiecare profesor va face un program propriu, funcție de numărul de participanți.

The opening of the Festival 4 Arts ”Dan Iordăchescu” Masterclasses, Câmpina takes place on the first day of the course week, around 10:00.

The first days will be dedicated to classes, individual study and relaxation activities, then, as soon as the students are ready, they will participate in the evening recitals in different locations.

In the last evening, there will be a large-scale concert with the participation of the instrumentalists and the choir formed by the members participating in the Festival.

On the last day, the diplomas and prizes for the activities during the festival will be awarded and the closing ceremony will take place around 12:00.

Each teacher will make his own program, depending on the number of participants.

Înscrieri / Registration

Pentru înscrierea la cursul dorit din cadrul Festivalului de Arte „Dan Iordăchescu” Masterclasses, participanții urmează să: / To enroll in the desired course within the Festival 4 Arts ”Dan Iordăchescu” Masterclasses, participants must:

 • aleagă profesorul dorit;
 • completeze formularul online;
 • trimită la adresa festivaluldearte@gmail.com un email cu dovada plății cursului atașată (după caz, și a cazării și meselor solicitate).
 • choose the desired teacher;
 • complete the online form;
 • send an email to the address festivaluldearte@gmail.com with the attached proof of payment of the course (if applicable, also of the requested accommodation and meals).

Înscrierea se face în momentul în care a fost achitată întreaga sumă pentru serviciile solicitate. Taxa se returnează numai în cazul în care cursul nu se mai ține din motivul înscrierilor prea puține la profesorul solicitat. / Registration is done when the entire amount for the requested services has been paid. The fee is returned only if the course is no longer held due to too few enrollments for the requested teacher.

Taxa aferentă cursurilor cuprinde: / The course fee includes:

 • Lecții, mentoring și coaching, cursuri teoretice și participarea la recitaluri și concerte;
 • Acompaniatorii;
 • Folosirea facilităților pentru studiu și recitaluri/concerte/spectacole de teatru/vernisaje;
 • Diploma de participare;
 • Intrarea liberă la toate evenimentele Festivalului de Arte „Dan Iordăchescu” Masterclasses;
 • Poze / filmări.
 • Lessons, mentoring and coaching, theoretical courses and participation in recitals and concerts;
 • Piano Accompaniment;
 • Use of facilities for study and recitals/concerts/theatre shows/vernissage;
 • Diploma of participation;
 • Free entry to all events of the “Dan Iordăchescu” Masterclasses Arts Festival;
 • Pictures / videos.

Costurile de participare / Participation costs

Taxa de curs: / Course fee:

1500 lei (300 Euro) – taxa pentru cursul principal solicitat (cu excepția cursurilor menționate mai jos) / the fee for the main course requested (except for the courses mentioned below)

1100 lei (220 Euro) – taxa pentru Masterclass teatru și atelier teatral-instrumental („Dialoguri”) – Dr. Mihai Bisericanu / the fee for the theater Masterclass and theatrical-instrumental workshop (“Dialogues”) – Dr. Mihai Bisericanu

800 lei (160 Euro) – taxa pentru Scriere Creativă – Scriitor și jurnalist Florin Dochia, Curs de inițiere și specializare în pictura acrilică și ulei – Artist Tudor Frâncu și Cursurile de muzică oferite de Prof. Dănuț Andrei / fee for Creative Writing – Writer and journalist Florin Dochia, Initiation and specialization course in acrylic and oil painting – Artist Tudor Frâncu and Music courses offered by Prof. Dănuț Andrei

700 lei (140 Euro) – taxa pentru curs secundar solicitat / the fee for the requested secondary course

500 lei (100 Euro) – taxa pentru Cursul „Gestionarea emoțiilor. Arta interpretativă – de la tehnică la muzică” – Prof. Dr. Miruna-Elena Vidican / fee for required secondary course and “Managing Emotions” Course. Interpretive art – from technique to music” – Prof. Dr. Miruna-Elena Vidican

Pentru plata integrală până la 03.04.2023 este o reducere de 200 lei la taxa cursurilor. După această dată, plata se face fără reducere până la 5.07.2023. / For full payment by 04/03/2023, there is a discount of 200 lei on the course fee. After this date, payment is made without discount until 07/05/2023.

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU), CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Cursantului și Secțiunea. / The participation fee will be paid by bank transfer to the Best Bridge Services SRL account opened at ING Bank, Bucharest, IBAN: RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU), CUI: 7524371. The payment order must state: Student’s Name and Section.

Pentru cei care solicită cazare și mâncare, costurile acestora sunt separate și putem asigura cazare la Pensiunea Nina, unde sunt cazați profesorii, pentru 170 lei/noapte/cameră dublă, iar mâncarea va fi asigurată de o firmă de catering pentru 85 lei/3 mese/zi. / For those who request accommodation and food, their costs are separate and we can provide accommodation at the Nina Guesthouse, where the teachers are staying, for 170 lei/night/double room, and the food will be provided by a catering company for 85 lei/3 meals /day.

Taxa achitată nu se returnează decât în cazul în care nu se mai ține cursul pentru care a fost achitată. / The paid fee is not returned unless the course for which it was paid is no longer held.

Important: Data limită de înscriere este 05.07.2023. / The registration deadline is July 5, 2023.