Concurs de Poezie

Ioan Gheorghe Hada, Poezie, Grupa IV

To read the creation of Ioan Gheorghe Hada, request a translation by clicking the “Translate” button.

Ioan Gheorghe Hada participă post-mortem la Secțiunea „Poezie” a Concursului Internațional de Creație Literară, Ediția a IV-a, din Baia Mare, România. Sperăm că aceste poezii vor fi apreciate și admirate de public. Veșnica lui pomenire. Mulțumim fiicei lui care a dorit să înscrie poeziile în concurs.

Frumuseţea

Eşti
Mai frumoasă
Decât
Însăşi frumuseţea.
De-o frumuseţe
Căreia
Nici tablourile
Lui da Vinci
N-ar putea
Să-i redea
Enigma.
De-o frumuseţe
A cărei lumină
Nici spectrul
Larg
Al sonetului
De Shakespeare
N-ar putea
Să-i cuprindă
Magia.
De-o frumuseţe
La care
Şi serafii
Din ceruri
Cu smerenie
La o lumină
Divină
Se-nchină


Privind înapoi cu mânie
		Motto:
		,,Fără libertate,
		nici pâinea nu e pâine”
			Federico Garcia Lorca

Poemul 1

Oamenii deveniseră
Ciudate numere
Ca nişte soldaţi
Mutaţi de-o mână
Nevăzută
Dinspre un război
Cât se poate de rece
Spre ultimul
Ce-ar fi fost
Incandescent
Pentru toţi...
Conducătorii
Vorbeau o limbă
De lemn
Încercând
Să pună-n gura
Oamenilor
Şi a cailor neîmblânziţi
Zăbale de lemn...
Gândurile
Gândurile
La rândul lor
Deveniseră
Lung şir
De numere
Iraţionale
Până când
Şi capetele
Ce le purtau
Deveneau numere
Iraţionale
Mai tari decât
Dogmele învăţate...
Locuinţele
Sub formă
De blocuri
Căpătaseră numere
Fiind mai uniforme
Decât aspectul
Oamenilor
Ce le-au gândit
Şi chiar mai uniforme
Decât înseşi
Uniformele..
Străzile, şoselele
La rândul lor
Au fost construite
Numerotate, înseriate
Metodic, iraţional
Precum armele
Trebuind neapărat
Să fie total
Paralele cu libertatea
Ca nici prin
Geometria neeuclidiană
Să nu se poată
Întâlni oamenii
Ce se târau pe ele
Mânaţi spre fericirea
Ce le-a adus
Nefericire la toţi...
Ce-i mai tragic
Că toate acestea
S-au întâmplat
În numele dreptăţii,
	         al egalităţii
Şi, mai ales, al încercării
Omului de-a fi mai om


Poate

Poate curand 
Voi fi
Ce nu sunt încă
Ceea ce încă 
N-am gândit 
Sau visat
Ceea ce 
Nu există încă
Dar care sigur
Va deveni
Trecătoare 
Iluzie
Ca orice
Existenţă