Concurs Colinde pentru Copii

Concurs Internațional de Colinde & Muzică Sacră

23 Decembrie 2023 -3 Ianuarie 2024, Data limită de înscriere – 21 Decembrie 2023

Completează Anexa 1 online: https://forms.gle/ejAsGJjdv6cGzQ4U9

SAU descarcă, completează și trimite prin email:

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu firma Time4Events SRL, Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina

CATEGORII ȘI SECȚIUNI:

Categoriile sunt:

 • Profesioniști (învățământul vocațional sau școlile de muzică)
 • Amatori (cei din sistem privat sau care studiază canto/instrument în secundar)

Secțiunile sunt:

 • Secțiunea A – Soliști vocali (a cappella sau cu acompaniament) și/sau instrumentiști – toate grupele de vârstă
 • Secțiunea B – Ansambluri (voce sau/și instrumente) – toate grupele de vârstă
 • Secțiunea C – Coruri – indiferent de grupele de vârstă

GRUPELE DE VÂRSTĂ:

Concurs Internațional de Colinde & Muzică Sacră – Festivalul de Arte / Festival 4 Arts se adresează copiilor, tinerilor și adulților, după cum urmează:

 • Grupul I – copii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani
 • Grupul II – copii cu vârsta între 7 și 12 ani
 • Grupul III – tineri cu vârsta între 13 și 18 ani
 • Grupul IV – tineri cu vârsta între 19 și 24 ani
 • Grupul V – persoane cu vârsta mai mare decât 24 ani   

Vârsta trebuie împlinită până la data începerii competiției. Fiecare concurent va participa la o singură grupă de vârstă, dar poate participa la mai multe secțiuni, achitând taxa pentru fiecare.
Concursul este deschis profesioniștilor (cei din învățământul profesional sau școlile de muzică) și amatorilor (cei care studiază în sistem privat sau ca instrument secundar).

PIESE SOLICITATE:

Grupele I-III vor interpreta maxim 2 (două) colinde sau/și cântece dedicate Crăciunului/muzică sacră. Acestea pot fi cântate în orice limbă dorește concurentul și pot aparține tradiției creștine universale. Ele vor fi înregistrate pe un singur videoclip de maxim 10 minute.

Grupele IV, V și Corurile (indiferent de vârsta membrilor), vor interpreta minim 2 (două), maxim 3 (trei) colinde, cântece sau/și muzică sacră. Ele vor fi înregistrate pe un singur videoclip de maxim 15 minute.

Prin minutajul maxim nu impunem o limită inferioară, ci doar superioară.

Colindele vor fi înregistrate pe un singur videoclip. Acesta va fi transmis ca link la YouTube, unde a fost, anterior trimiterii, publicat ca nelistat, sau ca fișier prin WeTransfer (sau platforme similare) la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

REGULI DE PARTICIPARE:

1. Condiții generale

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Colinde & Muzică Sacră – Festivalul de Arte/Festival 4 Arts și Regulile generale de participare la Concurs, prezentate aici.

2. Condiții specifice pentru Concurs de Colinde și Muzică Sacră

2.1 Înregistrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concurs Internațional de Colinde & Muzică Sacră al Festivalului de Arte/Festival 4 Arts, vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de Anexa 1 – Fișa de înscriere completată, datată și semnată. Prin semnarea acesteia, concurentul/tutorele lui ia la cunoștință și este de acord cu Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE și Anexa 3 – Acord parental de participare la concurs pentru participanții minori;

2.2 Anexa 1 se va completa în aceeași zi sau se va transmite împreună cu link-ul la YouTube sau cu înregistrările, în același email sau transfer prin WeTransfer (sau platforme similare), la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com. Mesajul trebuie să aibă ca subiect numele, prenumele, categoria, secțiunea și grupa de vârstă la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia – Profesioniști, Soliști, Grupa I, respectiv Ansamblul X – Amatori, Grupa III). Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formular vor duce la descalificarea automată.

2.3 Concurenții vor trimite înregistrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”.

2.4 Concurenții trebuie să achite taxa de :

PENTRU SOLIȘTI:
 • 100 lei (25 euro) dacă înscrierea se face până la data de 01.12.2023,
 • 130 lei (35 euro) dacă înscrierea se face în perioada 02-19.12.2023,
 • 160 lei (45 euro) dacă înscrierea se face în perioada 20-21.12.2023.
PENTRU ANSAMBLURI :
 • 70 lei/membru (18 euro/membru) x număr membri ai ansamblului, dacă înscrierea se face până la data de 19.12.2023 – se va achita suma pentru toți membrii
 • 100 lei/membru (27 euro/membru) x număr membri ai ansamblului, dacă înscrierea se face în perioada 20-21.12.2023 – se va achita suma pentru toți membrii
PENTRU CORURI (ANSAMBLURI MAI MARI DE 15 MEMBRI) :
 • 400 lei (110 euro),  dacă înscrierea se face până la data de 19.12.2023 (suma este unică, indiferent de numărul membrilor)
 • 500 lei (130 euro), dacă înscrierea se face în perioada 20-21.12.2023 (suma este unică, indiferent de numărul membrilor)

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU), CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului, Secțiunea, Grupa de Vârstă – ex. : Barbu Ecaterina-Virginia, Soliști, Gr. I.

Prețul în euro include comisioanele PayPal și alte comisioane bancare.

Sau prin PayPal, aici:

Participation fee for soloists

For participants abroad, it is easier to pay the participation fee through PayPal. The fee is not refundable.

25,00 EUR

Participation fee for ensembles / member

The contesting ensembles must consist of 2 or more competing members. The payment must include all members of the ensembles. The fee is not refundable.

18,00 EUR

Participation fee for choirs

The contesting choirs must consist of more than 15 competing members. The fee includes all members of the choir. The fee is not refundable.

110,00 EUR

Dovada achitării taxei de participare și link-ul/înregistrările se trimit prin email sau WeTransfer (sau platforme similare), în același timp cu Anexa 1 completată.

2.5 Concurenții pot participa la secțiunea solo și cea de ansamblu, cu achitarea taxei pentru fiecare secțiune.

3. Perioada de desfășurare a Concursului Internațional de Colinde & Muzică Sacră

3.1 Ediția a IV-a a Concursului Internațional de Colinde & Muzică Sacră –  Festivalul de Arte/Festival 4 Arts se desfășoară după următorul calendar:

a) 01.11 – 21.12.2023 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea înregistrărilor. Înregistrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 01.11.2023 și până cel mai târziu pe 21.12.2023, ora 23:59;

b) 22-23.12.2023 – Încărcarea înregistrărilor pe Youtube-ul Festivalului de Arte:  https://youtube.com/c/Festivaluldearte și publicarea lor pe site-ul festivalului https://festivaluldearte.com/, folosind link-urile de pe Youtube.

b) 23.12.23-02.01.2024 – Votul publicului și Jurizarea concurenților pentru fiecare categorie, secțiune și grupă de vârstă (jurizarea este separată și nu este influențată de votul publicului);

c) 03.01.2024 – Anunțarea câștigătorilor și Gala Online a Laureaților

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

4. Detalii tehnice

Înregistrările trebuie să fie în format .avi , .wmv , .mov sau .mp4, să fie clare atât ca imagine cât și ca sunet, realizate fără perturbări, zgomote de fundal etc. Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil tot corpul interpretului / interpreților, gestica etc.

Acolo unde este nevoie, acompaniamentul poate fi realizat prin orice mijloace dispune concurentul. Deși se preferă înregistrările în ansambluri „live”, sunt acceptate și înregistrări de tip „record session” pe platforme de tip Zoom. Procesarea audio a înregistrării nu este permisă.

Înregistrarea trebuie să conțină toate piesele de concurs.

Vă rugăm să vă îmbrăcați într-o manieră îngrijită și corectă. Participanții pot aranja modul de filmare în funcție de propriile condiții. Utilizarea camerelor sau a echipamentelor profesionale nu este o necesitate. Videoclipurile realizate cu echipamente simple, cum ar fi telefoanele mobile, sunt suficiente.

5. Juriul Concursului Internațional de Colinde & Muzică Sacră

Juriul va fi format din șase membri, după cum urmează:

Pentru grupele de vârstă I și II (categoriile A și B, toate secțiunile) și grupa III, categoria B, toate secțiunile :

Prof. Mărioara MarcuProf. Andrei Dănuț, Prof. Elvis Buruiană. Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Pentru grupa de vârstă III, categoria A și grupele IV și V, toate categoriile și secțiunile :

Soprana Prof. PhD. Silvia Voinea – Președintele Juriului, Conf. Univ. PhD. Claudia CodreanuThomas Paul – tenor (Austria)

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare categorie, secțiune și grupă de vârstă în parte.

6. Premiile Concursului Internațional de Colinde & Muzică Sacră

6.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare puse pe site sau transmise prin email, funcție de numărul participanților. În funcție de numărul și valoarea concurenților, mentorii acestora, precum și profesorul lor acompaniator vor primi o diplomă de excelență (la cerere).

6.2 Concursul va avea un Trofeu, dacă Juriul apreciază în acest sens, în valoare de 150 Euro. Fiecare secțiune poate să obțină câte un „Mare Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului, iar la fiecare grupă de vârstă a fiecărei categorii și secțiuni se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. Premiile vor consta în bani pentru Marele Premiu – oferiți de firma Time4Events, promovare pe canalul de Youtube al festivalului și pe Facebook și invitarea câștigătorilor la susținerea unor recitaluri. Nu se decontează cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru participarea la recitaluri. Funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Masterclass-urile organizate în vara anului 2024. Toți câștigătorii sunt invitați să se înscrie la un interviu pe Zoom în care își pot face publice realizările și proiectele de viitor. Interviul va fi transmis pe canalul de YouTube al Festivalului de Arte (https://youtube.com/c/Festivaluldearte).

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, funcție de valoarea artistică a concurenților.

7. Criterii de jurizare

Juriul va acorda o atenție deosebită calității interpretării, respectării textului muzical, expresivității și personalității interpretative în abordarea discursului muzical–artistic, pentru instrumentiști, iar pentru cântăreți, juriul va acorda o atenție deosebită următoarelor aspecte:

 • acuratețea interpretării,
 • încadrarea corectă în registrul potrivit concurentului/concurenților,
 • calitatea sunetului,
 • dicția și elocvența,
 • proiecția vocii,
 • prezența scenică,
 • controlul respirației,
 • valoarea artistică generală a video-înregistrării.