Festivalul de arte

Fighting COVID-19 – Valentin Dimitrie Simion – cello

Valentin Dimitrie Simion cântă pentru pacienții COVID-19 Camille Saint-Saëns - Lebăda
Valentin Dimitrie Simion sings for patients COVID-19
Camille Saint-Saëns – The Swan
How we got the idea

The idea of fighting COVID-19 belongs to little pianist Maria Ecaterina and you can find out more about her at the link on her name and it is followed by – Valentin Dimitrie Simion – cello.

For COVID-19 patients and for their speedy healing we all the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

What can you do for COVID-19 patients

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us their recordings of music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients.

Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

About Valentin Dimitrie Simion

Although very young, Valentin Dimitrie Simion has won over 50 first prizes at national and international cello and chamber music competitions in Romania, Greece, Sweden, and has performed on important stages in Romania, Bulgaria and Belgium. Thank you, Valentin!

Details of Valentin’s achievements

Born in 2001, he is a student of the ”George Enescu” National College of Music in Bucharest, the class of prof. Ani Marie Paladi (cello) and the class of prof. Raluca Stratulat (chamber music).
He has won over 50 first prizes at national cello and chamber music competitions: ”Paul Constantinescu”, ”Dan Cumpătă”, ”Iosif Sava”, ”George Georgescu”, ”Young Talents”, ”Erich Bergel”, ”Timotei Popovici”, ”Ada Ulubeanu” – Romania (2017-2019) but also at the “The Muse” International Competition in Athens, Greece (April 2018, 1st prize) and The North International Competition, Stockholm, (December 2018, 1st prize).
It is a constant presence on important scenes in Romania, has also concerted in Bulgaria and Belgium. Valentin has performed at the International Festival ”Young Talents” from Râmnicu Vâlcea (May 20-22, 2018) along with the Philharmonic Orchestra ”Ion Dumitrescu”, conductor was Stefan Novak. Held concerts in ”Classic is Fantastic” at the Romanian Athenaeum (January 28, 2018), ”Eminescu” at the National Military Circle (January 15, 2018), along with the ”Trio Mosaic”, at the Romanian Athenaeum (June 16, 2018) and at the Dinu Lipatti House of Arts within the International Meridian Festival (November 10, 2018). Also, Valentin held a tour of chamber concerts on January 18-20, 2019 with pianist Robert Creimerman in Sibiu, Busteni, Sinaia. Together with the same pianist he gave a recital at the ”Paul Constantinescu” National Museum in Ploiesti, organized by the ”Remember Enescu” Foundation. In February 2019, Valentin offered a recital at the Romanian Athenaeum, during the ”Tuesday Night Season”. In March 2019, the young cellist performed at the National Military Circle within the program ”Romania 100 years”. Valentin’s artistic training includes cello masterclasses with Romanian and foreign teachers: Marin Cazacu, Razvan Suma, Alexandra Guţu, Denis Severin (Switzerland), Lászlo Fenyö (Hungary), Valentin Radutiu (Germany), Vashti Hunter (United Kingdom).
Valentin is a member of the ”Remember Enescu” Foundation and has an artistic partnership with Radio Romania Music.

Cum ne-a venit ideea

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-ul realizat pe numele ei și este urmată acum de Valentin Dimitrie Simion – violoncel.

Ce puteți face pentru pacientii COVID-19

Pentru pacienții COVID 19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.

Despre Valentin Dimitrie Simion

Deși foarte tânăr, Valentin Dimitrie Simion a câştigat peste 50 de premii I la competiţii naţionale și internaționale de violoncel şi muzică de cameră din România, Grecia, Suedia, a concertat pe scene importante din România, Bulgaria şi Belgia. Mulțumim, Valentin!

Născut în 2001 este elev al Colegiului Naţional de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, clasa prof. Ani Marie Paladi (violoncel) și clasa prof. Raluca Stratulat (muzică de cameră).

Detalii despre performantele artistice ale lui Valentin

A câştigat peste 50 de premii I la competiţii naţionale de violoncel şi muzică de cameră: “Paul Constantinescu”, “Dan Cumpătă”, “Iosif Sava”, “George Georgescu”, “Tinere Talente”,  “Erich Bergel”,  “Timotei Popovici”, “Ada Ulubeanu” – România (2017-2019) dar şi la Concursul Internaţional “The Muse”de la Atena, Grecia, (aprilie 2018,  premiul I) şi la The North International Competition, Stockholm, (decembrie 2018, premiul I)

Este o prezenţă constantă pe scene importante din România, a concertat şi în Bulgaria şi Belgia. A concertat în cadrul Festivalului Internaţional “Tinere Talente” de la Râmnicu Vâlcea (20-22 mai 2018) alături de Orchestra Filarmonicii “Ion Dumitrescu”, la pupitru s-a aflat dirijorul Ştefan Novak. A susținut concerte în cadrul „Clasic e Fantastic” la Ateneul Român (28 ianuarie 2018), „Eminescu” la Cercul Naţional Militar (15 ianuarie 2018), alături de Trio “Mozaic”, la Sala Mică a Ateneului Român (16 iunie 2018) şi la Casa Artelor “Dinu Lipatti” în cadrul Festivalului Internaţional Meridian (10 noiembrie 2018). De asemenea, Valentin a susținut un turneu de concerte camerale în perioada 18-20 ianuarie 2019 împreună cu pianistul Robert Creimerman la Sibiu, Buşteni, Sinaia. Alături de același pianist a oferit recital la Muzeul Naţional „Paul Constantinescu” din Ploieşti, organizat de Fundatiei „Remember Enescu”. În februarie 2019, Valentin a oferit un recital la Ateneul Român, în cadrul „Stagiunii  de Marţi Seara”. În martie 2019, tânărul violoncelist a concertat la Cercul Naţional Militar în cadrul programului „România 100 de ani”.

Pregătirea artistică a lui Valentin cuprinde masterclass violoncel cu profesori români şi din străinătate: Marin Cazacu, Razvan Suma, Alexandra Guţu, Denis Severin (Elvetia), Lászlo Fenyö (Ungaria), Valentin Radutiu (Germania), Vashti Hunter (Marea Britanie).

Valentin este membru al Fundației „Remember Enescu” și are un parteneriat artistic cu Radio România Muzical.

8 răspunsuri »