Festivalul de arte

Fighting COVID-19 – Sofia Alexandra Bordea – piano

Lupta contra COVID-19 - Sofia Alexandra Bordea - piano (Brăila)
Fighting COVID-19 – Sofia Alexandra Bordea – piano (Brăila)
How did we get the idea

The idea of fighting COVID-19 belongs to little pianist Maria Ecaterina and you can find out more about her at the link on her name, followed by Valentin Dimitrie Simion – cello, by Tudor Matei Jora – piano, by Daria Maria Jora – piano, by Mihnea-Viorel Berilă – piano and now by Sofia Alexandra Bordea – piano. She sent also the following message:

Message from Sofia Alexandra Bordea

“Christ is risen! My name is Bordea Sofia Alexandra from Brăila and I want to convey the purest and warmest thoughts with faith and hope for those who fight today in the front line, along with my interpretation, “The lark” by Glinka-Balakirev.”

Disclaimer

Recording is the responsibility of each protagonist, the instrument belonging to each. Let us appreciate the desire of young musicians to send good thoughts through their efforts to COVID-19 patients.

What can you do for COVID-19 patients

For COVID-19 patients and for their speedy healing the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us the recordings of their music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients. Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

Sofia Alexandra Bordea – Bach-Prelude and Fugue in E Major – Well Tempered Clavier
Sofia Alexandra Bordea from Brăila plays Glinka-Balakirev – “The lark”
Sofia Alexandra Bordea – Beethoven – Sonata Op. 10, No. 3 (I. Presto)
Sofia Alexandra Bordea – Frédéric Chopin – Étude Op. 25, No. 12
Sofia Alexandra Bordea – Radu Paladi – Rondo a capriccio
Cum ne-a venit ideea

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-ul realizat pe numele ei, este urmată de Valentin Dimitrie Simion – violoncel, de Tudor Matei Jora – pian, de Daria Maria Jora – pian, de Mihnea-Viorel Berilă – pian, iar acum de Sofia Alexandra Bordea – pian. Ea ne transmite următorul mesaj:

Mesajul Sofiei Alexandra Bordea

„Hristos A înviat! Mă numesc Bordea Sofia Alexandra din Brăila și doresc să transmit cele mai curate și calde gânduri, cu credință și speranță, pentru cei ce luptă astăzi în linia întâi alături de interpretarea mea, Glinka-Balakirev – „The lark”.”

Responsabilitatea inregistrarii apartine protagonistilor

Înregistrarea este responsabilitatea fiecărui protagonist, instrumentul fiind cel personal. Să apreciem dorința tinerilor muzicieni de a trimite gânduri bune prin efortul lor către pacienții COVID-19.

Ce puteti face pentru pacientii COVID-19

Pentru pacienții COVID 19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.