Festivalul de arte

Fighting COVID-19 – Stefania Alexa – piano

Fighting COVID-19 – Stefania Alexa - cls. a VII-a la Colegiul Național de Artă “George Apostu” din Bacău - Prof. Cornelia Zurita Villafranca
Ștefania Alexa, grade 7, National College of Art “George Apostu”, Bacău
Mentor – Prof. Cornelia Zurita Villafranca
HOW DID WE GET THE IDEA

The idea of fighting COVID-19 belongs to little pianist Maria Ecaterina and you can find out more about her at the link on her name, followed now by Ștefania Alexa – piano, after the following young musicians:

Ștefania Alexa – Beethoven – Sonata No. 20 in G major, Op. 49, No. 2, p. I

Ștefania Alexa says: “The victories do not belong to the strong, but to those determined.” (Napoleon Bonaparte)

Ștefania Alexa – George Enescu – Suite No. 1 Prélude Op 3 “Dans le style ancien”
DISCLAIMER

Recording is the responsibility of each protagonist, the instrument belonging to each. Let us appreciate the desire of young musicians to send good thoughts through their efforts to COVID-19 patients.

WHAT CAN YOU DO FOR COVID-19 PATIENTS

For COVID-19 patients and for their speedy healing the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us the recordings of their music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients. Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

CUM NE-A VENIT IDEEA

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-ul realizat pe numele ei, este urmată de Ștefania Alexa – pian, după următorii tineri muzicieni:

Mesajul Ștefaniei Alexa: „Victoriile nu sunt ale celor puternici, ci ale celor perseverenți.” (Napoleon Bonaparte)

RESPONSABILITATEA INREGISTRARII APARTINE PROTAGONISTILOR

Înregistrarea este responsabilitatea fiecărui protagonist, instrumentul fiind cel personal. Să apreciem dorința tinerilor muzicieni de a trimite gânduri bune prin efortul lor către pacienții COVID-19.

CE PUTETI FACE PENTRU PACIENTII COVID-19

Pentru pacienții COVID-19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.

2 răspunsuri »