Festivalul de arte

Fighting COVID-19 – Mihnea-Viorel Berilă – piano

Mihnea Viorel Berilă din Bacău, 13 ani
Mihnea Viorel Berilă from Bacău, 13 years old

The idea of fighting COVID-19 belongs to little pianist Maria Ecaterina and you can find out more about her at the link on her name, followed by Valentin Dimitrie Simion – cello, by Tudor Matei Jora – piano, by Daria Maria Jora – piano and now by Mihnea-Viorel Berilă – piano.

Recording is the responsibility of each protagonist, the instrument belonging to each. Let us appreciate the desire of young musicians to send good thoughts through their efforts to COVID-19 patients.

For COVID-19 patients and for their speedy healing the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us the recordings of their music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients. Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

Mihnea-Viorel Berilă from Bacău (13 yo) plays Aram Haciaturian – Sonatina

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-ul realizat pe numele ei, este urmată de Valentin Dimitrie Simion – violoncel, de Tudor Matei Jora – pian, de Daria Maria Jora – pian, iar acum de Mihnea-Viorel Berilă – pian.

Înregistrarea este responsabilitatea fiecărui protagonist, instrumentul fiind cel personal. Să apreciem dorința tinerilor muzicieni de a trimite gânduri bune prin efortul lor către pacienții COVID-19.

Pentru pacienții COVID 19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.

1 răspuns »