Concurs de Poezie

Diana Adriana Matei – Concurs de Poezie – Română, Grupul III

Diana Adriana Matei participă la Concurs de Poezie al Festivalului de Arte, din Ploiești. Îi dorim succes și îi mulțumim!

Călugărul alb

Trecuse des prin ierni cărunte,
cu geru-n vârstă se ținea,
purta-n veșminte veacuri multe
și-n ochi privirea mai era.
 
Doar straiele-i cu-apus de soare
mai semănau în cer pământ,
să-i crească raze lungi, bălaie
între mătase și mormânt.
 
Pe munți ședea și-n poale strâmte
încununa palmele două,
prin degetele-i lungi, mărunte
lacrimile stăteau să plouă.
 
Și se ruga cu-n nor în suflet
și glăsuia singur din șuier,
și vânt, și grindină, și plânset
în cantecul din lemn de fluier.
 
Eram un prunc și-un miez de nucă
când l-am văzut stând pe o piatră,
o jale de metal adâncă
plângea în el și cădea stearpă.
 
S-a lepădat ușor de haină
și a căzut din mâini spre piept,
rămas pribeag, fără de taină,
el încă vede, eu aștept…

Pan flute

Stăm munți printre păduri și rece,
în coastă lemnul e bătrân,
cântă și luna își petrece
pe după brâul său pagan.
 
În piatra deasă muza tace
și-o umbră cade peste văi,
e creasta muntelui ce zace
pământ peste străbunii săi.
 
Urechea-i strânge din timpane
și-o ciocârlie-i bate-n geam,
unde te duci tu iară, Pane,
cu glasul tău cântând în ram?
 
Ogorul îți e lac de-a-notul
și tot codrul îți cântă-n lemn,
dar mâna ta își mută cotul
când brațul meu îi face semn.
 
Striga muza și-n valea sacră
blestemul se cutremura,
că-n scorbura din frunza seacă
stejarul se înfumura.
 
Focul se înteți-n coronae,
un cântec duce roșcovan
și astăzi printre reci cotloane
moină în flautul lui Pan!

Tablou pe timp de seară

Cioburi aglomerate-n geamuri
înghesuite sub ferestre
aduc oglinzi uitate-n ramuri
și despre tine nici o veste.
 
Mă uit de parcă-mi vine-n minte
un strop dintr-o senină ploaie
și văd cum cade pe morminte
humă din lacrima-mi bălaie.
 
S-a-nnămolit și noaptea, seară,
în praful tău adus de-amurg
când soarele se-aprinde-n ceară
și lumânări în mine curg.
 
Te văd și luna îmi coboară
în rămășițele-argintii
și iar pentru ultima oară
vei fi apusul meu dintâi.
 
Să îmi aduci iară amiază
în dimineți de-azur târzii,
să fii lumina mea din oază
și flacăra dintre făclii.
 
Doar de ai reaprinde flama
în torța noastră tremurând,
ai îngheța până și rama
și chipul mi-ar părea curând!

Trubadur neîncetat

Pământul crește dinspre munte,
chitarele abia se-aud,
căci ele doar ca să m-asculte
te sprijină în mine crud.
 
Un tulnic își înclină stâlpul
peste luminile din umbre,
să ducă-n trupul meu și câmpul
în care pasc oile sumbre.
 
Salbele lor recită-n coruri
haite ce înconjoară luna,
din pasărea ce cade-n stoluri
abia mai picură furtuna.
 
Vântul se clatină pe coarde
și glasul plânge nencetat,
că în văzduh și-acuma arde
amurgul ce i-a sângerat.
 
Stropii mai repezi ard în piatră
și cu un gând de abur rece,
mă-ntreb, cenușa lor albastră
prin câte ape o mai trece?