Concurs de Poezie

Concurs Internațional de Creație Literară, Ediția a III-a

Pentru a participa la Concurs Internațional de Creație Literară, Ediția a III-a, completează Anexa 1, achită taxa de participare și trimite lucrările împreună cu Anexa 1 și dovada plății la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com.

Poți completa Anexa 1 aici: https://forms.gle/CQPbmLP3eAgy4LpK7

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina

SECȚIUNI:

A – Poezie

B – Poezie pentru copii

C – Proză scurtă

D – Povești pentru copii

GRUPELE DE VÂRSTĂ:

Concurs Internațional de Creație Literară se adresează tinerilor și adulților cu preocupări literare, după cum urmează:

Grupa I – concurenții cu vârsta mai mică de 14 ani

Grupa II – tineri cu vârsta între 14 și 18 ani

Grupa III – tineri cu vârsta între 19 și 25 ani

Grupa IV – adulți cu vârsta mai mare de 26 ani (fără limită superioară)

TEMA CONCURSULUI DE CREAȚIE LITERARĂ:

a) Concursul nu dispune de o temă dată, aceasta fiind la alegerea participanților. În cazul poeziei, se recomandă ca ideația să se subscrie unui registru liric cunoscut (prezent în literatura română și universală).

b) Fiecare concurent va trimite 3 (trei) poezii, respectiv un singur text de maxim 3 pag., pentru proză scurtă. Textele pentru concurs vor fi scrise în format A4, Times New Roman, caracter 12, obligatoriu cu diacritice pentru textele în română și accente pentru cele în franceză, spațiere 1,5 și se vor trimite doar în .doc sau .docx.

Poeziile pot aborda o gamă variată a prozodiei. Poeziile trebuie să conțină minim 5 versuri și maxim 8 strofe.

Lucrările vor fi transmise la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

CATEGORII ȘI GRUPELE DE VÂRSTĂ:

Concurs Internațional de Creație Literară se desfășoară pe 3 categorii, fiecare cu 4 secțiuni, care au la rândul lor cele 4 grupe de vârstă.

Categoriile sunt:

  • A. Română
  • B. Engleză
  • C. Franceză

DETALII TEHNICE:

Textele creațiilor literare vor fi redactate în WORD (format .doc sau .docx). Cele în limba română vor conține diacritice, iar cele în limba franceză vor conține accente. Fontul folosit va fi Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

CRITERII DE JURIZARE:

  • Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (figuri de stil, imagini artistice, procedee retorice, etc);
  • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
  • Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;
  • Trimiteri care arată gradul de acumulări culturale ale concurentului;
  • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
  • Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare şi impresia generală oferită de text;
  • Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare.

REGULI DE PARTICIPARE:

Articolul 1 – Condiții generale

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Creație Creație Literară al Festivalului de Arte / Festival 4 Arts, Ediția a III-a, 26 – 30 iunie 2022, data limită de înscriere 25 iunie 2022;

Articolul 2 – Condiții de participare la Concurs Internațional de Creație Literară

2.1 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a lucrărilor pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe. În acest sens, participanții sunt responsabili de autenticitatea și originalitatea lucrării.

2.2 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.3 Lucrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Creație Literară al Festivalului de Arte / Festival 4 Arts, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de Anexa 1 – Fișa de înscriere completată, datată și semnată. Prin semnarea acesteia, concurentul/tutorele lui ia la cunoștință și este de acord cu Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE și Anexa 3 – Acord parental de participare la concurs pentru participanții minori;

2.4 Anexa 1 se va transmite împreună cu lucrările, la adresa de email : festivaluldearte@gmail.com. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.5 Concurenții vor trimite lucrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”.

2.6 Lucrările și Anexa 1 – Fișa de înscriere – vor fi trimise doar în format electronic la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com, într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, secțiunea pentru care concurează, categoria și grupa de vârstă la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia – Poezie, Română, Grupa I).

2.7 Concurenții trebuie să achite taxa de :

a.         70 lei (18 euro) dacă înscrierea se face până la data de 01 iunie 2022,

b.         100 lei (25 euro) dacă înscrierea se face în perioada 02-17.06.2022

c.         140 lei (33 euro) dacă înscrierea se face în perioada 18-25.06.2022

Prin „înscriere” înțelegem transmiterea lucrărilor împreună (în același timp) cu Anexa 1 și dovada achitării taxei.

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU), CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului, Secțiunea, Grupa de Vârstă – ex. : Barbu Ecaterina-Virginia – Secțiuea Arte Plastice, Gr. I. sau prin PayPal:

Participation fee

For participants abroad, it is easier to pay the participation fee through PayPal. The fee is not refundable. Participants can apply for more sections paying the tax for each.

25,00 EUR

Taxa nu se returnează sub niciun motiv.

Dovada achitării taxei de participare și lucrările se trimit prin email la festivaluldearte@gmail.com, în același timp cu Anexa 1 completată.

2.8 Concurenții pot participa la mai mult de o secțiune sau categorie, cu plata taxelor cumulate, unde există o reducere de 10 lei (2 euro) pentru a doua și mai multe secțiuni (prima are întreaga valoare).

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Ediția a III-a a Concursului Internațional de Creație Literară al Festivalului de Arte / Festival 4 Arts se desfășoară după următorul calendar:

a) 05.05.2022 – 25.06.2022 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor. Lucrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 05.05.2022 și până cel mai târziu la 25.06.2022, ora 23:59;

b) 26 – 29.06.2022 – Publicarea tuturor lucrărilor pe site-ul festivalului https://festivaluldearte.com/, pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lor pentru fiecare secțiune, categorie și grupă de vârstă. Jurizarea nu este influențată de votul publicului;

c) 30.06.2022 – Anunțarea câștigătorilor 

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 4 – Juriul Concursului Internațional de Creație Literară

Scriitorul și jurnalistul Florin Dochia (Președinte Juriu), criticul literar Raluca Faraon, Director Biblioteca Municiplă Câmpina Liliana Ene

Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune, categorie și grupă de vârstă în parte.

Articolul 5 – Premiile Concursului Internațional de Creație Literară

5.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare puse pe site sau transmise prin email, funcție de numărul participanților. În funcție de numărul și valoarea concurenților, mentorii acestora, precum și profesorul lor acompaniator vor primi o diplomă de excelență.

5.2 Fiecare secțiune din fiecare categorie poate să obțină câte un „Mare Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului, iar la fiecare grupă de vârstă a fiecărei categorii se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. Premiile vor consta în bani (Marele Premiu), promovare pe Facebook, publicarea unor lucrări literare în „Revista Nouă” (Marele Premiu, Premiul I), invitarea câștigătorilor la susținerea unor recitaluri la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, România. Nu se decontează cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru participarea la recitaluri. În funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Masterclass Scriere Creativă organizat în perioada 4-9 iulie cu Maestrul Florin Dochia. Toți câștigătorii sunt invitați să se înscrie la un interviu pe Zoom în care își pot face publice realizările și proiectele de viitor. Interviul va fi transmis pe canalul de YouTube al Festivalului de Arte (https://youtube.com/c/Festivaluldearte).

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, în funcție de valoarea artistică a concurenților.

5.3 Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

5.4 Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.