Concours de poésie

Alina Rădeanu, Poezie, Grupa IV

To read the creation of Alina Rădeanu, request a translation by clicking the “Translate” button.

Alina Rădeanu participă la Secțiunea „Poezie” a Concursului Internațional de Creație Literară, Ediția a III-a, din Suceava, Jud. Suceava, Romania și are 38 de ani. Îi mulțumim pentru participare și îi dorim succes.

Diploma
Chimia unui gând

De câți atomi are nevoie un gând
să devină gând
iar mai apoi să se piardă,
strivit de memorie.
Câte molecule hrănesc celula nervoasă
ca eu să gândesc că am pierdut un gând
iar odată cu el posibilitatea unei noi vieți
ieșite din asfaltul nehotărârii.
În abstractul gândului
eu sunt doar un subterfugiu,
va găsi alți atomi, molecule, celule nervoase,
va găsi substratul necesar 
pentru a se naște în cuvânt rostit
iar mai apoi în faptă.


Urme

Visele se amestecă în mine
asemeni unor atomi
pierduți de molecule.
Zumzăie, grăbite,
se dezasamblează, se pierd,
se storc 
până devin protoni și neutroni,
trec și se evaporă,
rămâne doar urma
în arheologia spiritului
golit de vise. 


A fi!

Tălpile mele ating timpul.
Merg prin secundele mileniului,
prin alchimia sa,
îmbrăcat în biologic
și totodată
încleștat în paradigmele societății
prea fatidic demolată
pentru a putea pe deplin
să trăiesc bucuria lui a fi.
Sunt o bucată din secundele
oferite  mie de Univers,
ele mă îmbracă și mă dezbracă 
de celule,
în mine zac rămășițele dezvoltării ontogenetice
și tot în mine zace ADN-ul
ce- mi dă imboldurile
de a căuta esența,
de a mă naște spiritual
parcurgând etapele ontologice
ale lui a fi.