Concurs de Muzica

Concurs Online de Muzică – Corzi Grave, Ediția IREGULAMENT DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu, Clubul Copiilor Sector 1 București

SCOP:

Concursul de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte este un concurs online, promovat internațional, care își propune să descopere și să promoveze noi talente, să stimuleze tinerii pentru dedicarea timpului liber către manifestarea talentului lor, cultivarea valorilor universale exprimate prin muzică, dar și pentru încurajarea publicului de a aprecia sonoritatea acestor instrumente și a spori dorința copiilor de a le învăța. În același spirit de promovare a acestor instrumente, concursul este deschis adulților care doresc să intre în competiție în vederea afirmării talentului lor și prin acest mijloc.

OBIECTIVE:

– Stimularea și afirmarea talentului copiilor, tinerilor și adulților instrumentiști,

– Realizarea schimburilor de experiență între grupurile țintă,

– Promovarea dialogului și educației interculturale,

– Realizarea unor relații între concurenți prin care aceștia își pot crea sau completa formații camerale,

– Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

GRUPURILE ȚINTĂ:

Concursul de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte se adresează copiilor, tinerilor și adulților instrumentiști, după cum urmează:

Grupul I – copii cu vârsta mai mică de 9 ani

Grupul II – copii cu vârsta între 9 și 11 ani

Grupul III – copii cu vârsta între 12 și 14 ani

Grupul IV – tineri cu vârsta între 15 și 17 ani

Grupul V – tineri cu vârsta între 18 și 20 ani

Grupul VI – adulți cu vârsta mai mare de 20 ani

Vârsta trebuie să fie împlinită până la data începerii concursului. Fiecare concurent va participa la o singură grupă de vârstă, dar poate participa la mai multe categorii, achitând taxa pentru fiecare.      

PIESE SOLICITATE:

 1. Grupurile I-V vor înregistra video 2 piese contrastante, din două epoci diferite ale istoriei muzicii;
 2. Grupul VI va înregistra video trei piese – una barocă, a doua clasică sau romantică, a treia modernă;
 3. Grupul VI harpă va înregistra video trei piese – una clasică, una romantică și a treia modernă

Înregistrările vor fi transmise prin WeTransfer (sau o platformă similară) la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

MINUTAJ:

 1. Grupurile I și II vor trimite o înregistrare de maxim 10 minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante);
 2. Grupurile III și IV vor trimite o înregistrare de maxim 20 de minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante);
 3. Grupurile V și VI vor trimite o înregistrare de maxim 30 de minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante pentru Grupul V și, respectiv, cele 3 piese pentru Grupul VI).

Prin minutajul maxim nu impunem o limită inferioară, ci doar superioară. Așadar, concurenții trebuie să nu depășească minutajul maxim, dar pot interpreta piese mai scurte decât acesta.

CATEGORII ȘI SECȚIUNI:

Concursul de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte se desfășoară pe 6 categorii, fiecare cu cele 7 grupuri țintă care reprezintă secțiunile categoriei.

Categoriile sunt:

 1. Violă
 2. Violoncel
 3. Contrabas
 4. Harpă
 5. Chitară
 6. Ansambluri

REGULI DE PARTICIPARE:

Articolul 1 – Condiții generale

1.1 Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte, Ediția I, 22 octombrie – 5 decembrie 2020;

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: https://festivaluldearte.com/.

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte;

2.2 Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), precum nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului, membri din juriu și rudele de gradul I ale acestora.

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a înregistrărilor pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe. În acest sens, participanții sunt responsabili de autenticitatea și originalitatea înregistrării.

2.4 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.5 Înregistrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de:

a) Date personale – Anexa 1 – Talon de înscriere;

b) Acordul publicării – Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE;

2.6 Anexele 1 și 2 se vor transmite împreună cu înregistrările, pe WeTransfer (sau platforme similare). În cazul în care participantul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, reprezentantul legal al acestuia va trebui să completeze Anexa 3, pe care să o atașeze pe WeTransfer, prin care își va exprima acordul ca minorul pe care îl reprezintă să participe la concurs. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.7 Concurenții vor trimite înregistrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna și nu vor aștepta confirmarea de primire a acestor documente.

2.8 Înregistrările și Anexele vor fi trimise doar în format electronic și doar prin intermediul WeTransfer (sau platforme similare) la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, categoria și secțiunea (grupul) la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia – Violă, Grupul I) ;

2.9 Concurenții trebuie să achite taxa de 80 lei (20 euro) sau 50 lei (15 euro) pentru fiecare membru, în cazul ansamblurilor, în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 Cod SWIFT: INGBROBU și să trimită prin WeTransfer (sau platforme similare) dovada achitării acestei taxe, în același timp cu înregistrările și anexele completate.

2.10 Concurenții pot participa la categoria solo și cea de ansamblu, cu achitarea taxei pentru fiecare categorie.

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Ediția I a Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte se desfășoară după următorul calendar:

a) 22.10.2020 – 05.12.2020 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea înregistrărilor, încărcarea lor pe Youtube-ul Festivalului de Arte: https://youtube.com/c/Festivaluldearte, în format „unlisted”. Înregistrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 22.10.2020 și până cel mai târziu la 05.12.2020, ora 23:59;

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

b) 06 – 19.12.2020 – Publicarea tuturor înregistrărilor pe site-ul festivalului, https://festivaluldearte.com, folosind link-urile de pe Youtube (oferite public începând cu 05.12), pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lucrărilor pentru fiecare categorie și secțiune (care este separată de votul publicului);

c) 20.12.2020 – Anunțarea câștigătorilor.

Articolul 4 – Detalii tehnice

Înregistrările trebuie să fie în format .avi, .wmv, .mov sau .mp4, să fie clare atât ca imagine cât și ca sunet, realizate fără perturbări, zgomote de fundal etc. Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil tot corpul interpretului și instrumentul.

Acompaniamentul poate fi realizat și prin înregistrarea muzicianului care acompaniază, în cazul în care acesta nu poate înregistra împreună cu concurentul. Se preferă acompaniamentul realizat „live”. În acest caz, asigurați-vă că aveți acordul muzicianului care vă acompaniază de a apărea în înregistrare.

Nu sunt admise înregistrări cu acompaniament computerizat (realizat electronic) și nici prelucrarea audio a înregistrării.

Înregistrarea trebuie să conțină toate piesele de concurs. În cadrul filmării, participantul trebuie să specifice numele, vârsta și secțiunea pentru care participă și numele acompaniatorului. Vă rugăm să vă îmbrăcați într-o manieră îngrijită și corectă. Participanții pot aranja modul de filmare în funcție de propriile condiții. Utilizarea camerelor sau a echipamentelor profesionale nu este o necesitate. Videoclipurile realizate cu echipamente simple, cum ar fi telefoanele mobile, sunt suficiente.

Articolul 5 – Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 20 decembrie 2020, pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts) https://festivaluldearte.com/.

Articolul 6 – Juriul

Juriul va fi format din 5 (cinci) membri, după cum urmează: Florin Matei (Șef partidă violă la Filarmonica „George Enescu”, România), Dan Cavassi (Șef partidă violoncel la Filarmonica „George Enescu”, România), Prof. Univ. Dr. Cătălin Rotaru (SUA), Prof. Drd. Miruna-Elena Vidican (România) și Prof. Dr. Stan Zamfirescu (România). Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune și categorie în parte.

Articolul 7 – Premiile Concursului de Muzică – Corzi Grave al Festivalului de Arte

7.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare, transmise online, pe site-ul festivalului.

7.2 Fiecare categorie poate să obțină câte un „Marele Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului, iar la fiecare secțiune a fiecărei categorii se vor da Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. Premiile vor consta în bani (Marele Premiu), promovare pe canalul de Youtube al festivalului și pe Facebook și invitarea câștigătorilor la susținerea unor recitaluri la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, România. Nu se decontează cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru participarea la recitaluri. Funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Masterclass-urile organizate în vara anului 2021.

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, funcție de valoarea artistică a concurenților.

7.3 Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

7.4 Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.

Articolul 8 – Criterii de jurizare

Juriul va acorda o atenție deosebită calității interpretării, în contextul stilistic al perioadei componistice și expresivitatea în abordarea discursului muzical-artistic.

Articolul 9 – Întreruperea concursului

9.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul https://festivaluldearte.com/.

9.2 Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 cu modificările și completările ulterioare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dvs. personale (art. 15), de a vă adresa Justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com;

10.2 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

10.3 Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Anexele cu date personale, acestea făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

10.4 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail festivaluldearte@gmail.com, organizatorul se obligă să:

– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.5 Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

Articolul 11 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

1 răspuns »