Festivalul de arte

Fighting COVID-19 – Maria Chiselenco – piano

Maria Chiselenco - Colegiul Național de Arte "Regina Maria", Constanța, Îndrumător Adela Stoica
Maria Chiselenco – “Regina Maria” National College of Arts, Constanța 
Prof. Adela Stoica
HOW DID WE GET THE IDEA

The idea of fighting COVID-19 belongs to little pianist Maria Ecaterina and you can find out more about her at the link on her name, followed by Valentin Dimitrie Simion – cello, by Tudor Matei Jora – piano, by Daria Maria Jora – piano, by Mihnea-Viorel Berilă – piano, by Sofia Alexandra Bordea – piano, by Stefan Buzdugan, by Maria Alexandra Mirzac, by Marie-Eveline Badea, by Darius Zorila and now by Maria Chiselenco.

Maria’s message: ”Music embraces the soul and heals!”

DISCLAIMER

Recording is the responsibility of each protagonist, the instrument belonging to each. Let us appreciate the desire of young musicians to send good thoughts through their efforts to COVID-19 patients.

WHAT CAN YOU DO FOR COVID-19 PATIENTS

For COVID-19 patients and for their speedy healing the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us the recordings of their music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients. Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

Maria Chiselenco – W.A. Mozart – Fantasia in C minor, kv 475
CUM NE-A VENIT IDEEA

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-ul realizat pe numele ei, este urmată de Valentin Dimitrie Simion – violoncel, de Tudor Matei Jora – pian, de Daria Maria Jora – pian, de Mihnea-Viorel Berilă – pian, de Sofia Alexandra Bordea – pian, de Stefan Buzdugan, de Maria Alexandra Mirzac, de Marie-Eveline Badea, de Darius Zorilă și acum de Maria Chiselenco.

Mesajul Mariei: „Muzica îmbrățișează sufletul și vindecă!”

RESPONSABILITATEA INREGISTRARII APARTINE PROTAGONISTILOR

Înregistrarea este responsabilitatea fiecărui protagonist, instrumentul fiind cel personal. Să apreciem dorința tinerilor muzicieni de a trimite gânduri bune prin efortul lor către pacienții COVID-19.

CE PUTETI FACE PENTRU PACIENTII COVID-19

Pentru pacienții COVID 19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.

4 răspunsuri »