Fighting COVID-19

Fighting COVID-19 – Marina Felicia Mihai – violin

Fighting COVID-19 - Marina Felicia Mihai - Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” București
Marina Felicia Mihai – National College of Arts „Dinu Lipatti” Bucharest
HOW DID WE GET THE IDEA

The idea of fighting COVID-19 belongs to little pianist Maria Ecaterina and you can find out more about her at the link on her name, followed now by Marina Felicia Mihai – violin, after the following young musicians:

Marina Felicia Mihai – Constantin Nottara – Siciliana
DISCLAIMER

Recording is the responsibility of each protagonist, the instrument belonging to each. Let us appreciate the desire of young musicians to send good thoughts through their efforts to COVID-19 patients.

WHAT CAN YOU DO FOR COVID-19 PATIENTS

For COVID-19 patients and for their speedy healing the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us the recordings of their music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients. Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

CUM NE-A VENIT IDEEA

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-ul realizat pe numele ei, este urmată de Marina Felicia Mihai – vioară, după următorii tineri muzicieni:

RESPONSABILITATEA INREGISTRARII APARTINE PROTAGONISTILOR

Înregistrarea este responsabilitatea fiecărui protagonist, instrumentul fiind cel personal. Să apreciem dorința tinerilor muzicieni de a trimite gânduri bune prin efortul lor către pacienții COVID-19.

CE PUTETI FACE PENTRU PACIENTII COVID-19

Pentru pacienții COVID-19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.

1 răspuns »