Festivalul de arte

Fighting COVID-19 – Ioan Theodor – harp

Fighting COVID-19 – Ioan Theodor - CNM „George Enescu” București, îndrumător Prof. Miruna-Elena Vidican
Ioan Theodor – National College of Music „George Enescu” Bucharest
mentor prof. Miruna-Elena Vidican, Masterclass harp, Festivalul de Arte (Festival 4 Arts)
HOW DID WE GET THE IDEA

The idea of fighting COVID-19 belongs to the little pianist and harpist Maria Ecaterina. You can listen to her playings at the links on her name. Ioan Theodor – harp, sent a previous message together with his piano playing, and now, he sends us a second message, joining the project Fighting COVID-19 for the second time, after the following young musicians:

Ioan Theodor plays
John Thomas – `The minstrel’s adieu to his native land

Ioan Theodor’s message: “Music doesn’t lie. If there is something to be changed in this world, then it can only happen through music.” (Jimi Hendrix)

DISCLAIMER

Recording is the responsibility of each protagonist, the instrument belonging to each. Let us appreciate the desire of young musicians to send good thoughts through their efforts to COVID-19 patients.

WHAT CAN YOU DO FOR COVID-19 PATIENTS

For COVID-19 patients and for their speedy healing the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us the recordings of their music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients. Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

CUM NE-A VENIT IDEEA

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-urile realizate pe numele ei. Ioan Theodor – harpă, a trimis un mesaj printr-o interpretare anterioară la pian, iar acum ne trimite un al doilea mesaj, alăturându-se, pentru a doua oară, proiectului Lupta împotriva COVID-19, după următorii tineri muzicieni:

Mesajul lui Ioan Theodor: „Muzica nu minte. Dacă poate fi schimbat ceva în lume, acest lucru se poate întâmpla numai prin muzică.” (Jimi Hendrix)

RESPONSABILITATEA INREGISTRARII APARTINE PROTAGONISTILOR

Înregistrarea este responsabilitatea fiecărui protagonist, instrumentul fiind cel personal. Să apreciem dorința tinerilor muzicieni de a trimite gânduri bune prin efortul lor către pacienții COVID-19.

CE PUTETI FACE PENTRU PACIENTII COVID-19

Pentru pacienții COVID-19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.