Concurs de Muzica

Concurs International de Interpretare Pian & Vioara

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu, Clubul Copiilor Sector 1 București

SCOP:

Concursul Internațional de Interpretare – Pian și Vioara al Festivalului de Arte își propune să descopere și să promoveze noi talente, să stimuleze tinerii pentru dedicarea timpului liber către manifestarea talentului lor, cultivarea valorilor universale exprimate prin muzică, dar și pentru încurajarea publicului de a aprecia sonoritatea acestor instrumente și a spori dorința copiilor de a le învăța. În același spirit de promovare a acestor instrumente, concursul este deschis adulților care doresc să intre în competiție în vederea afirmării talentului lor și prin acest mijloc.

OBIECTIVE:

– Stimularea și afirmarea talentului copiilor, tinerilor și adulților instrumentiști,

– Realizarea schimburilor de experiență între Categorii,

– Promovarea dialogului și educației interculturale,

– Realizarea unor relații între concurenți prin care aceștia își pot crea sau completa formații camerale,

– Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

GRUPELE DE VÂRSTĂ:

Concursul Internațional de Interpretare – Pian și Vioara al Festivalului de Arte se adresează copiilor, tinerilor și adulților instrumentiști, după cum urmează:

Grupa I – copii cu vârsta mai mică de 9 ani

Grupa II – copii cu vârsta între 9 și 11 ani

Grupa III – copii cu vârsta între 12 și 14 ani

Grupa IV – tineri cu vârsta între 15 și 17 ani

Grupa V – tineri cu vârsta între 18 și 20 ani

Grupa VI – adulți cu vârsta mai mare de 20 ani

Vârsta trebuie să fie împlinită până la data începerii concursului. Fiecare concurent va participa la o singură grupă de vârstă, dar poate participa la mai multe categorii, achitând taxa pentru fiecare dintre ele.            

REPERTORIU:
  1. Grupele I-V vor înregistra video 2 piese contrastante, din două epoci diferite ale istoriei muzicii;
  2. Grupa VI va înregistra video trei piese – una barocă, a doua clasică sau romantică, a treia modernă;

3. Pentru amatori (indiferent de vârstă) și ansambluri, se vor interpreta două piese la alegere, din epoci diferite, iar interpretarea poate fi făcută pe note.

Toate piesele trebuie interpretate din memorie pentru toți profesioniștii.

Înregistrările vor fi transmise prin Wetransfer (sau o platformă similară) la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

MINUTAJ:
  1. Grupele I și II vor trimite o înregistrare de maxim 10 minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante);
  2. Grupele III și IV vor trimite o înregistrare de maxim 20 de minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante);
  3. Grupele V și VI vor trimite o înregistrare de maxim 30 de minute (cuprinzând cele 2 piese contrastante pentru Grupul V și, respectiv, cele 3 piese pentru Grupul VI).

Prin minutajul maxim nu impunem o limită inferioară, ci doar superioară. Așadar, concurenții trebuie să nu depășească minutajul maxim, dar pot interpreta piese mai scurte decât minutajul maxim solicitat.

CATEGORII ȘI SECȚIUNI:

Concursul Internațional de Interpretare – Pian și Vioară al Festivalului de Arte se desfășoară pe 4 categorii, fiecare cu cele 6 grupe de vârstă care reprezintă secțiunile categoriei.

Categoriile sunt:

  1. Pian Profesioniști (cei din învățământul vocațional sau școlile de muzică)
  2. Pian Amatori (cei care studiază pianul ca instrument secundar sau în sistem privat)
  3. Vioară
  4. Ansambluri (vioară-pian, pian la 4 sau 6 mâini, mai multe viori cu sau fără pian)
REGULI DE PARTICIPARE:
1.    Articolul 1 – Condiții generale

1.1 Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Interpretare – Pian și Vioara al Festivalului de Arte, Ediția I, 02 – 04 aprilie 2021, data limită de înscriere 19 martie 2021;

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: https://festivaluldearte.com/.

2.    Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Interpretare – Pian și Vioara al Festivalului de Arte;

2.2 Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului sau persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului, membri din juriu.

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a înregistrărilor pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe. În acest sens, participanții sunt responsabili de autenticitatea și originalitatea înregistrării.

2.4 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările/înregistrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.5 Înregistrările trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional de Interpretare – Pian și Vioara al Festivalului de Arte, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de Anexa 1 – Talon de înregistrare completată, datată și semnată. Prin semnarea acesteia, concurentul/tutorele lui ia la cunoștință și este de acord cu Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE și Anexa 3 – Acord parental de participare la concurs pentru participanții minori;

2.6 Anexa 1 se va transmite împreună cu înregistrările, pe WeTransfer (sau platforme similare). Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.7 Concurenții vor trimite înregistrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”.

2.8 Înregistrările și Anexa 1 – Fișa de înscriere – vor fi trimise doar în format electronic și doar prin intermediul WeTransfer (sau platforme similare) la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, categoria și secțiunea (grupa) la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina-Virginia – Vioară, Grupa I) ;

2.9 Concurenții trebuie să achite taxa de :

– 80 lei (22 euro) dacă plata se face până la data de 20 februarie 2021;

– 100 lei (25 euro) dacă plata se face în perioada 20.02-19.03.2021;

– 50 lei/membru ansamblu (15 euro/membru ansamblu) x număr membri ai ansamblului, dacă plata se face până la data de 20.02.2021 – se va achita suma pentru toți membrii;

– 55 lei/membru ansamblu (17 euro/membru ansamblu) x număr membri ai ansamblului, dacă plata se face în perioada 20.02-19.03.2021 – se va achita suma pentru toți membrii;

Taxa de participare se va achita prin virament bancar în contul Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351, CUI: 7524371. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu: Numele Participantului – Concurs Pian si Vioara 21.

sau prin PayPal:

Taxa nu se returnează.

Taxa de participare pentru soliști

Pentru participanții români aflați în străinătate este mai simplu să achite taxa de participare prin PayPal. Cei care reușesc să plătească până pe 20 februarie 2021 vor achita 22 Euro. După această dată, taxa devine 25 Euro. Taxa nu include comisioanele PayPal. Taxa nu se returnează.

25,00 EUR

Taxa de participare pentru ansambluri/membru

Pentru ansamblurile formate din membri români aflați în străinătate este mai simplu să achite taxa de participare prin PayPal. Cei care reușesc să plătească până pe 20 februarie 2021 vor achita 15 Euro/membru al ansamblului. După această dată, taxa devine 17 Euro/membru. Ansamblu participant la concurs trebuie să fie format din 2 sau mai mulți membri concurenți. Nu constituie ansamblu un concurent la vioară însoțit de profesorul corepetitor. Este recomandat ca o plată să includă toți membrii ansamblului. Taxa nu include comisioanele PayPal. Taxa nu se returnează.

17,00 EUR

Dovada achitării taxei de participare și înregistrările se trimit prin WeTransfer (sau platforme similare), în același timp cu Anexa 1 completată.

2.10 Concurenții pot participa la categoria solo și cea de ansamblu, cu achitarea taxei pentru fiecare categorie.

3.    Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Concursul Internațional de Interpretare – Pian și Vioară al Festivalului de Arte se desfășoară după următorul calendar:

a) 10.02.2021 – 19.03.2021 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea înregistrărilor, încărcarea lor pe Youtube-ul Festivalului de Arte: https://youtube.com/c/Festivaluldearte, în format „unlisted”. Înregistrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 10.02.2021 și până cel mai târziu la 19.03.2021, ora 23:59;

b) 19.03 – 01.04.2021 – Publicarea tuturor înregistrărilor pe site-ul festivalului https://festivaluldearte.com/, folosind link-urile de pe Youtube (oferite public începând cu 19.03), pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lor pentru fiecare categorie și secțiune (care este separată de votul publicului);

c) 02.04.2021 – Anunțarea câștigătorilor ;

d) 03.04.2021 – Gala Laureaților (transmisiune în Premieră pe YouTube)

e) 04.04.2021 – Anunțarea câștigătorului Trofeului Festivalului de Arte.

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

4.    Articolul 4 – Detalii tehnice

Înregistrările trebuie să fie în format .avi, .wmv .mov sau .mp4, să fie clare atât ca imagine cât și ca sunet, realizate fără perturbări, zgomote de fundal etc. Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil tot corpul interpretului și instrumentul, iar filmarea să fie landscape.

Acompaniamentul poate fi realizat și prin înregistrarea muzicianului care acompaniază, în cazul în care acesta nu poate înregistra împreună cu concurentul. Se preferă acompaniamentul realizat „live”. În acest caz, asigurați-vă că aveți acordul muzicianului care vă acompaniază de a apărea în înregistrare.

Nu sunt admise înregistrări cu acompaniament computerizat (realizat electronic) și nici prelucrarea audio a înregistrării.

Înregistrarea trebuie să conțină toate piesele de concurs. În cadrul filmării, participantul trebuie să specifice numele, vârsta și secțiunea pentru care participă și numele acompaniatorului.

Vă rugăm să vă îmbrăcați într-o manieră îngrijită și corectă. Participanții pot aranja modul de filmare în funcție de propriile condiții. Utilizarea camerelor sau a echipamentelor profesionale nu este o necesitate. Videoclipurile realizate cu echipamente simple, cum ar fi telefoanele mobile, sunt suficiente.

5.    Articolul 5 – Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii Concursului Internațional de Interpretare Pian și Vioara vor fi anunțați în data de 02 aprilie 2021, pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts) https://festivaluldearte.com/, iar deținătorul Trofeului Festivalului de Arte va fi anunțat pe 04.04.2021, după Gala Laureaților, transmisă în Premieră pe YouTube, pe 03.04.2021.

6.    Articolul 6 – Juriul

Concursul International de Interpretare Pian și Vioară va avea două Jurii, fiecare format din câte 3 (trei) membri. La pian: Prof. Univ. Dr. Corina Ibănescu – Facultatea de Muzică – Universitatea „Transilvania” din Brașov (Președinte Juriu – Pian), Mădălina Pașol – pianist concertist – Institutul de Arte – Pasol Music Studio, Prof. Horia Drăgoi – Director Clubul Copiilor Sector 1 București. La vioară : Lect. Univ. Dr. Corina Bololoi – Universitatea Națională de Muzică București (Președinte Juriu – Vioară), Prof. Cristina Pașa – Colegiul Național de Muzică „George Enescu” București, Prof. Ștefan Vîlvoi – Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 București.

Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului – click pe numele profesorului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune și categorie în parte. Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.

7.    Articolul 7 – Premiile Concursului Internațional de Interpretare – Pian și Vioară al Festivalului de Arte

7.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare puse pe site și transmise online (la cerere). În funcție de numărul și valoarea elevilor / studenților din concurs, mentorii acestora, precum și profesorul lor acompaniator vor primi o diplomă de excelență.

7.2 Fiecare categorie poate să obțină câte un „Mare Premiu”, în funcție de aprecierea Juriului, iar la fiecare secțiune a fiecărei categorii se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. După anunțarea câștigătorilor, vom publica Gala Laureaților Premiile vor consta în bani (Marele Premiu și Trofeul Festivalului de Arte), promovare pe canalul de YouTube al festivalului și pe Facebook și invitarea câștigătorilor la susținerea unor recitaluri la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, România. Nu se decontează cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru participarea la recitaluri. În funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de participare la Masterclass-urile organizate în vara anului 2021. Toți câștigătorii sunt invitați să se înscrie la un interviu pe Zoom în care își pot face publice realizările și proiectele de viitor. Interviul va fi transmis pe canalul de YouTube al Festivalului de Arte (https://youtube.com/c/Festivaluldearte).

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, în funcție de valoarea artistică a concurenților.

7.3 Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

7.4 Deciziile Juriului sunt unice şi definitive, nu se admit contestații.

8.    Articolul 8 – Criterii de jurizare

Juriul va acorda o atenție deosebită calității interpretării, respectării textului muzical în contextul stilistic al perioadei componistice, expresivității  și personalității interpretative în abordarea discursului muzical –artistic.

9.    Articolul 9 – Întreruperea concursului

9.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul https://festivaluldearte.com/.

9.2 Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

10.  Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 cu modificările și completările ulterioare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dvs. personale (art. 15), de a vă adresa Justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com;

10.2 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

10.3 Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Anexele cu date personale, acestea făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

10.4 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com, organizatorul se obligă:

– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.5 Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

11.  Articolul 11 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.