Documente de înscriere

Anexa 1 – înscriere – cursuri măiestrie – Festivalul de Arte 2020

Pentru înscriere la cursuri măiestrie Festivalul de Arte 2020, completați Anexa 1 și achitați taxa conform solicitării D-voastră:

Nume…………………….…………………..……………………………………………..

Prenume  …………………………………….…………………………………………. 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….……………………

 Oraş: ………………….……………………………….……………………………………

Tel: …………….………………………., Mobil: …………………………..………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………..

Data naşterii: …………………………………………………………….

Aplic pentru participarea la a treia ediție, la cursuri de măiestrie Festivalul de Arte 2020, Câmpina și Brebu (21-28 august 2020)

Secţiunea:   

Bifaţi opțiunea D-voastră:

⬜ Taxa de curs:

900 lei – taxa aferentă cursului principal Pian sau Teatru

600 lei – taxa pentru Fotografie și Scriere creativă

500 lei – taxa pentru curs secundar solicitat

Am plătit taxa de participare de _____________lei în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351.

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează decât în situația în care nu se ține cursul solicitat.

De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrările şi/sau înregistrările cu fiul/fiica mea/mine la cursuri de măiestrie Festivalul de Arte Junior 2020, Câmpina și Brebu,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară.

Prezentul Talon de înscriere și Acordul parental/Acordul participantului major fac parte integrantă din Contractul de participare, încheiat între prestator și beneficiarul serviciilor.

Data …………………….                             Semnătura …………………………………

9 răspunsuri »

Lasă un răspuns