Documente de înscriere

Anexa 1 – înscriere – cursuri măiestrie – Festivalul de Arte Junior 2020

Nume…………………….…………………..……………………………………………..

Prenume  …………………………………….…………………………………………. 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….……………………

 Oraş: ………………….……………………………….……………………………………

Tel: …………….………………………., Mobil: …………………………..………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………..

Data naşterii: …………………………………………………………….

Aplic pentru participarea la a treia ediție, la cursuri de măiestrie Festivalul de Arte Junior 2020, Câmpina și Brebu (26.06 – 03.07.2020)

Secţiunea:   

  • Muzică la profesorul …………………………………………………………………………..
  • Arte plastice la profesorul ………………………………………………………………….       
  • Teatru la profesorul …………………………………………………………………………….
  • Creație literară la profesorul ……………………………………………………………..
  • Curs secundar muzică la profesorul …………………………………………………..

Bifaţi opțiunea D-voastră:

⬜ Taxa de curs:

900 lei – taxa aferentă cursului principal solicitat (cu excepția cursurilor menționate mai jos)

600 lei – taxa pentru muzică de cameră, compoziție, muzicologie și creație literară

500 lei – taxa pentru curs secundar solicitat

⬜ Aleg să plătesc cu reducere 10% la taxa cursurilor (plată integrală până la 10.02.2020)

⬜ Aleg să plătesc cu reducere 5% la taxa cursurilor (plată cu avans de 50% până la 5.03.2020)

⬜ Aleg să plătesc fără reducere (plată totală până la 17.04.2020)

Am plătit taxa de participare de _____________lei în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351.

Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează decât în situația în care nu se ține cursul solicitat.

De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrările şi/sau înregistrările cu fiul/fiica mea la cursuri de măiestrie Festivalul de Arte Junior 2020, Câmpina și Brebu,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară.

Prezentul Talon de înscriere și Acordul parental/Acordul participantului major fac parte integrantă din Contractul de participare, încheiat între prestator și beneficiarul serviciilor.

Data …………………….                             Semnătura …………………………………

6 răspunsuri »

Lasă un răspuns