Documente de înscriere

Anexa 1 – înscriere – cursuri măiestrie 2023

Pentru înscriere la cursuri măiestrie Festivalul de Arte 2023, completați Anexa 1 și achitați taxa conform solicitării D-voastră:

Nume…………………….…………………..……………………………………………..

Prenume  …………………………………….…………………………………………. 

Adresa:  ……………………………………….…….………….…….……………………

 Oraş: ………………….……………………………….……………………………………

Tel: …………….………………………., Mobil: …………………………..………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………..

Data naşterii: …………………………………………………………….

Aplic pentru participarea la a patra ediție, la cursuri de măiestrie Festivalul de Arte „Dan Iordăchescu” 2023, Câmpina

Secţiunea:   

Muzică la profesorul …………………………………………………………………………………………              

Pictură ………………………………………………………………………………………………………………..        

Teatru  …………………………………………………………………………………………………………….

Scriere Creativă ………………………………………………………………………………………………….

Curs secundar ……………………………………………………………………………………………………

Bifaţi opțiunea D-voastră:

⬜ Taxa de curs:

1500 lei – taxa pentru cursul principal solicitat (cu excepția cursurilor menționate mai jos)

1800 lei – taxa pentru Masterclass Operă (locuri limitate)

1100 lei – taxa pentru Masterclass teatru și atelier teatral-instrumental („Dialoguri”) – Mihai Bisericanu

1100 lei – taxa pentru Pictură

800 lei – taxa pentru muzică de cameră, creație literară și cursurile de muzică oferite de Prof. Andrei Dănuț

700 lei – taxa pentru curs secundar solicitat

⬜ Aleg să plătesc cu reducere de 200 lei la taxa cursurilor (plată integrală până la 25.03.2023)

⬜ Aleg să plătesc fără reducere (plată totală până la 30.06.2023)

Am plătit taxa de participare de _____________ lei în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 (SWIFT Code: INGBROBU). Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere nu se returnează decât în situația în care nu se ține cursul solicitat.

De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării evenimentului, lucrările şi/sau înregistrările cu fiul/fiica mea/mine din timpul Festivalului de Arte „Dan Iordăchescu”, Câmpina 2023,  fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară.

Prezentul Talon de înscriere și Acordul parental/Acordul participantului major reprezintă Contractul de participare încheiat între prestator și beneficiarul serviciilor.

Data …………………….                             Semnătura …………………………………

9 răspunsuri »

Lasă un răspuns