Festivalul de arte

Fighting COVID-19 – Karina-Ionela Dumitru – voice

Fighting COVID-19 - Karina-Ionela Dumitru, Școala Gimnazială Sascut , din Com. Sascut, Jud. Bacău. Profesori- Filip Claudiu la Palatul Copiilor Bacău și Sandu Ionela.
Karina-Ionela Dumitru, grade 6, Sascut, Bacău County
Mentors – Claudiu Filip (Children’s Palace Bacău) and Ionela Sandu
HOW DID WE GET THE IDEA

The idea of fighting COVID-19 belongs to the little pianist and harpist Maria Ecaterina. You can listen to her playings at the links on her name. Karina-Ionela Dumitru – voice, brings the pop style of music in the project Fighting COVID-19, joining the following young musicians:

Karina-Ionela Dumitru – Rolling in the deep

DISCLAIMER

Recording is the responsibility of each protagonist, the instrument or technology belonging to each. Let us appreciate the desire of young musicians to send good thoughts through their efforts to COVID-19 patients.

WHAT CAN YOU DO FOR COVID-19 PATIENTS

For COVID-19 patients and for their speedy healing the youth participating in the Festival 4 Arts are sending, through their music, a fighting force for life!

We invite all lovers of the Festival 4 Arts to send us the recordings of their music performed for the encouragement and recovery of COVID-19 patients. Send your recordings at: festivaluldearte@gmail.com.

CUM NE-A VENIT IDEEA

Ideea de a lupta împotriva COVID-19 îi aparține micuței Maria Ecaterina și puteți afla mai mult despre ea apăsând pe link-urile realizate pe numele ei. Karina-Ionela Dumitru – voce, introduce stilul muzical pop în proiectul Lupta împotriva COVID-19, alăturându-se următorilor tineri muzicieni:

RESPONSABILITATEA INREGISTRARII APARTINE PROTAGONISTILOR

Înregistrarea este responsabilitatea fiecărui protagonist, instrumentul sau tehnologia fiind personale. Să apreciem dorința tinerilor muzicieni de a trimite gânduri bune prin efortul lor către pacienții COVID-19.

CE PUTETI FACE PENTRU PACIENTII COVID-19

Pentru pacienții COVID-19 și pentru vindecarea rapidă, tinerii participanți la Festivalul de Arte transmit, prin muzica lor, o forța de luptă pentru viață!

Invităm pe toți iubitorii Festivalului de Arte să ne trimită înregistrările lor cu muzică interpretată pentru încurajarea și vindecarea pacienților cu COVID-19.

Trimiteți înregistrările voastre la: festivaluldearte@gmail.com.